Lærebrett til alle

Lenvik kommune deler i disse dager ut omkring 1 300 lærebrett til alle elever ved alle 8 barneskoler. Dette en av Norges største satsinger på digital skolehverdag. Kommunen er sannsynligvis den første i landet som lanserer lærebrett for alle elever på alle skoler på barnetrinnet, uten å ha gjennomført prøveordninger på spesielle klassetrinn eller ved utvalgte skoler.

Grunnskolene i Lenvik kommune gjennomfører høsten 2017 et omfattende økonomisk og pedagogisk løft. Ved å satse på personlig lærebrett til ALLE elever og lærere i grunnskolen, er målet å heve kvaliteten og utbyttet av begynneropplæringen og pedagogikken. Digital skolehverdag i Lenvik-skolen innebærer en omfattende endring i læring og læringsomgivelser. 

Barn og unge har ulike forutsetninger for læring og ved satsningen gir skolen et teknisk verktøy som gir flere og større mulighet for tilpasset læring. Lærebrett skal skape merverdi i læringssituasjonen ved å gi bedre læringsutbytte.

Lenvik kommunes grunnskoler har valgt å lease lærebrettene. Kostnadene ved dette dekkes opp ved at skolene sparer innkjøp av lærebøker, engangsmateriell, kladdebøker, kopiering etc.

Elevene får alle nødvendige ressurser via Lenvik kommunes administrasjonssystem for lærebrett. Konkret er dette et lærebrett, deksel, lader, eksternt tastatur og headset. Dette blir utlevert i løpet av oktober måned. Tastatur og headset vil ikke bli anledning til å ta med hjem. For å beskytte lærebrettet skal dekselet alltid være på! Alle apper og ressurser som stilles til rådighet ved bruk godkjennes, risiko-vurderes, kjøpes og installeres av Lenvik kommune. Kommunen, skolene og lærerne har administrasjonssystemer som bestemmer hvilke apper som er til tilgjengelige på elevens lærebrett til en hver tid.

Det er utarbeidet retningslinjer for lån og bruk av lærebrettene, og kommunen ønsker også at elever og foreldre sammen gjennomgår og signerer egne "Kjøreregler".  Ved at disse blir gjennomgått i fellesskap blir det skapt en bevisthet på hvordan lærebrettet behandles, både hjemme, på vei til og fra skolen og i skolehverdagen. Lærebrettet blir betraktet som ett læremiddel på lik linje med skolebøker, men som ved alt elektronisk utstyr, er det mer utsatt for skader ved uvøren bruk.

Opplæring til alle 1. – 7. lærere oktober 2017. Det vil være egne veiledere som modellerer i klassene og veileder lærerne de 15 første ukene.

Både elever, lærere, skoleledelse og skoleeier er avhengige av et godt samarbeid med foreldre for å sikre best mulig utbytte av lærebrettene i opplæringen. Lenvik kommune oppfordrer alle foreldre til å delta på foreldremøtene skolen arrangerer. Der vil dere få oppdatert informasjon. Det er også laget en egen side for lærebrettsatsningen, der det fortløpende vil bli lagt ut informasjon som er relevant for denne unike satsningen.

Lærebrett høsten 2017

Klasse 1C på Finnsnes barneskole ble de første elevene som fikk utdelt sine lærebrett. Saken ble omtalt i flere medier:

Se saken på Lenvik kommunes Facebook-side

Folkebladet-TV

NRK Nordnytt

Folkebladet.no (krever innlogging)

Nordlys.no (krever innlogging)