Lærlinger i Lenvik kommune

Lenvik kommune er godkjent lærebedrift for lærling. Lenvik kommune har vedtatt at det til enhver tid skal være 16 lærlinger i et læreløp. Søknadsfrist for høstens opptak er 1. mars.

Lenvik kommune samarbeider med KomOpp til formidling av lærlinger. KomOpp videreformidler søknader fra Vigo.no og bistår Lenvik kommune i oppfølging av lærlinger.

I Lenvik kommune har lærlingene et ordinært lærlingeløp. Det betyr at vi ikke har andre alternative modeller som vekslingsmodellen eller fagbrev på jobb.

Godkjente lærefag i Lenvik kommune:

  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • IKT – servicefag
  • Dataelektronikerfaget
  • Institusjonskokkfaget

Høsten 2019 vil Lenvik kommune ta inn flere nye lærlinger. Det er ikke besluttet om hvilke lærefag som får nye lærlinger.

Hvordan søke?
Lenvik kommune plukker ut aktuelle søkere til et intervju, ut fra søknader mottatt av KomOpp. Intervjuet gjennomføres medio mai.  

Alternativ 1 (obligatorisk):
Du søker gjennom nettstedet Vigo.no Dette er siden for deg som ønsker å søke videregående opplæring i skole eller bedrift. Dette gjøres på skolen du går på.

Søknadsfristen er 1. mars.

I tillegg til å søke via Vigo.no, ønsker KomOpp at det også leveres søknad via deres portal som heter Aspirant.

Gå til portalen Aspirant

Alternativ 2
Lenvik kommune samarbeider med KomOpp for formidlinger av lærlinger. Ønsker du å søke om læreplass utom ordinært løp, ta først kontakt med KomOpp.

Les mer om KomOpp

For spørsmål om lærlingeplass i Lenvik kommune, kontakt oss på personal@lenvik.kommune.no