Legevakten flyttes

Som følge av brannen på legevakten tirsdag kveld, vil tjenesten flytte inn i midlertidige lokaler hos Senjalegen Finnsnes inntil videre. Legevakten er operativ allerede fra tirsdag kveld.

Kommunens ledelse ble varslet om brann på legevakta kl. 2025. Det ble satt kriseledelse. Kl 2115 ble brannen bekreftet slukket.

Det har vært iverksatt kontrollert evakuering av 18 pasienter i tillegg til besøkende og personell på legevakt, behandlings- og rehabiliteringsavdeling, områdegeriatrisk tjeneste og fødestua. Finnsnes omsorgssenter har vært benyttet som lokaler for de evakuerte.

Det er kun lokalene til legevakten som er berørt av brannen, og her er det allerede iverksatt tiltak for sikre videre drift. Legevakten vil inntil videre benytte lokaler tilhørende Senjalegen Finnsnes. Nødvendig infrastruktur som data- og telefonsystemer er koblet opp, og driften av legevakten var fullt operativ fra ca 22.30 tirsdags kveld.

De øvrige lokalene til omkringliggende tjenester/avdelinger er frigitt av brannvesenet, og evakuerte pasienter og personale er flyttet tilbake.

Befolkningen benytter fortsatt telefon 116 117 for å nå legevakten, og 113 ved akutte hendelser.