Legevakten tilbake i egne lokaler

Finnsnes interkommunale legevakt har onsdag flyttet tilbake til egne lokaler. Det betyr at legevaktens inngang og venterom igjen kan benyttes for besøkende.

Det er fortsatt enkelte deler av lokalene til legevakten som ikke kan benyttes, men disse vil bli klargjort i nær fremtid. I en overgangsfase benyttes fortsatt deler av lokalene til Senjalegen Finnsnes, men den vesentlige delen av driften til legevakten skjer nå i de vanlige lokalene.

Rådmannen vil berømme alle ansatte og andre instanser som har vært involvert i hånderingen av brannen og det etterfølgene arbeidet. Her er det utvist stor arbeidsinnsats og løsningsvilje for å få legevaktens tjenester i drift igjen. Ansatte på legevakt, legekontorene, DMS, IKT og byggforvaltning har vært behjelpelig langt ut over det som kan forventes for å få løst utfordringene kommunen plutselig stod overfor.

Befolkningen benytter som vanlig telefon 116 117 for å nå legevakten, og 113 ved akutte hendelser.