Midlertidige lokaler for helsestasjon

På grunn av nødvending reparasjon og rehabilitering blir helsestasjonen i Kvistad-senter flyttet til nye og midlertidige lokaler fra tirsdag 4. desember. Tjenesten har også redusert telefontid.

Alle konsultasjoner ved helsesøstertjenensten (barn 0-5 år) og ungdommenes helsestasjon blir, mens arbeidet pågår, flyttet til Distriktsmedisinsk senter - DMS. Brukerne benytter venterom ved DMS (Finnsnes legekontor).

Alle helsesøstre er tilgjengelig på sine ordinære mobiltelefonnummer. Se liste 

I perioden frem til 3. januar 2019 vil det også være redusert telefontreffetid i resepsjonen til helsesøster/barnevern.

Ny telefontid vil være  kl. 11.00 - 15. 00 på tlf. 77 87 18 40.

Akutte henvendelser til barnevern tlf 907 37 716.

Les mer om tjenestene ved helsestasjonen

Barnevernets drift i sine deler av lokalene blir ikke berørt av arbeidet.  

Det er ikke satt noen sluttdato for når arbeidene i Kvistad-senter er ferdigstilt, men det forventes at lokalene ikke er innflyttingsklare før nærmere jul.