Ny digital tjeneste: MinEiendom

Det selvbetjente «digitale rådhuset» MinEiendom gir eiendomseiere tilgang på viktig informasjon hele døgnet. Lenvik kommune er blant de første i landet som lanserer tjenesten.

Tjenesten MinEiendom gir eiendomseiere i Lenvik enkel digital tilgang til informasjon om sin eiendom og kommunale tjenester tilknyttet eiendommen. Løsningen inneholder blant annet informasjon om kommunale gebyrer, vann og avløp, eiendomsskatt, kart, tomteareal og bygninger. Dataene hentes fra Grunnboken, Matrikkelen og Lenvik kommunes egne systemer. I løpet av høsten 2016 vil også informasjon om renovasjon (tømmekalender etc) bli integrert i løsningen, med data levert av Senja Avfall.

Via MinEiendom vil eiendomseiere ha tilgang til informasjon hele døgnet og vil således ikke være avhengig av rådhusets åpningstider. Bildet viser hvor du finner knappen som gir tilgang til bl.a. MinEiendom (saken fortsetter under bildet)
Min side knapp

Målsettingen er at MinEiendom skal spare Lenvik kommunen, og etterhvert Senja Avfall IKS, for ressurser. Dette vil føre til at de ansatte kan bruke mer tid på de færre, men vanskelige sakene i stedet for mange daglige henvendelser. Samtidig gir det bedre flyt i arbeidsdagen, når saksbehandlere slipper oppbrudd i sitt arbeid for å besvare spørsmål pr. telefon eller personlig oppmøte.

MinEiendom er også en interaktiv side, hvor eieren av eiendommen selv kan henvende seg på epost tilbake til kommunen, og be om svar på spørsmål de lurer på. I oppstartsfasen (midt i ferietid) må det påregnes litt tid før dere får svar på deres henvendelse.

Send tilbakemelding

Løsningen benytter «single sign on» via ID-Porten, slik at man kan bevege seg mellom f.eks. Lenvik kommune, Nav.no og Altinn med kun innlogging på en av plattformene. Innbyggere i andre kommuner vil også kunne benytte tjenesten, men da kun begrenset til opplysninger fra Grunnbok og Matrikkelen.

Produktet MinEiendom leveres av Norkart, som er ansvarlig for digitale løsninger innen kommunalteknikk, kart- og eiendomsinformasjon til 390 kommuner i Norge.