Rammeavtale om pasientvarslinganlegg

Lenvik kommune har inngått rammeavtale med Atea AS om nytt pasientvarslingsanlegg til formålsbygg innenfor helse- og omsorg. Rammeavtalen omfatter også mulighet til å utvide med tilsvarende velferdsteknologiske løsninger i private hjem og andre omsorgsboliger.

I avtalen ligger det også en opsjon som tilsier at kommunene Berg, Tranøy og Torsken benytte seg av avtalen i fremtidige innkjøp.

Innføring av nye velferdsteknologisk løsninger vil bidra til at kommunen oppfyller overordnet mål i helse- og omsorgsplan. Her heter det blant annet at Lenvik skal legge til rette for at den enkelte kan leve og bo selvstendig lengst mulig, og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Helse- og omsorgsplan (pkt 2.1 - side 13-14)   

Det nye systemet gir blant annet mulighet for varsling, toveis taleanrop, adgangskontroll, digitalt tilsyn, innendørs og utendørs vandrealarm m.m.

Hovedanskaffelsen gjelder etablering av en helhetlig plattform for i første omgang inkludere pasientvarslingssystem i de nedenfor nevnte byggene i Lenvik kommune. Byggene i prioritert rekkefølge – øverste bygg med prioritet 1.

Bygg

Avdelinger

Antall ansatte

Antall brukere/ pasienter

Kommentar

Finnsnes Bo- og aktivitetssenter

Pasientrom i 2 etasjer

44 + 10-15 vikarer

28

Bygd 2004

Distriktmedisinsk senter (DMS)

Pasientrom i 2 etasjer. Område geriatriske tjenester (OGT), føden, legevakt, CT

70

36

Bygd 1979. Delvis renovert 2014

Rossfjord Sykehjem

Pasientrom i 2 etasjer (2 avdelinger i første etasje og en i andre etasje)

50

30

Påbygd flere etapper – siste byggetrinn 1985

Finnsnes Omsorgssenter*1

3 områder pr etasje i 3 etasjer.  10 pasientrom pr område.

200

90

Bygd 2011

Utskifting/etablering av pasientvarslingssystem planlegges ferdigstilt i 2019.

Før sammenslåing til Senja kommune skal kommunene Berg, Torsken og Tranøy også kunne gjøre selvstendige avrop mot avtalen. Etter sammenslåing til èn kommune vil eventuelle avrop skje fra Senja Kommune.

Tabellen nedenfor gir oversikt over aktuelle bygg for kommunene Berg, Torsken og Tranøy;

Kommune

Bygg, Stedsnavn

Antall pasientrom

Kommentar

Tranøy

Tranøy Sykehjem, Stonglandseidet

30

 

Tranøy

Omsorgsbolig Vangsvik

7

Døgnkontinuerlig bemannet.

Berg

Berg Sykehjem, Skaland

20

Herav 8 dementplasser.

Berg

Strandheimen, Senjahopen

5

En omsorgsbolig med oppgitt antall leiligheter. Ikke døgnbemannet men tildelt hjemmetjeneste.

Torsken

Gryllefjord Sykehjem, Gryllefjord

15

 

Torsken

Sifjord Sykehjem, Kaldfarnes

14

 

Torsken

Heldøgnsbemannet omsorgsbolig

5

 

Ved avrop mot avtalen må nytt pasientvarslingssystem ved disse byggene enkelt kunne legges til på samme helhetlige plattform som beskrevet i hovedleveransen.

Som opsjon/tillegg til selve hovedanskaffelsen, skal den nye plattformen kunne inkludere løsning for hjemmetjenesten i Lenvik kommune og kommunene Tranøy, Berg og Torsken. 

Noe av den ønskede funksjonalitet og utstyr integrert i løsningen er:
-       Modul for planlegging av kjøreruter
-       Løsning for responssenter
-       Elektronisk/digital dørlås
-       Medisindispenser

Leverandøren Atea AS har allerede etablert godt samarbeid og god dialog med Lenvik kommune. I uke 35 var de på besøk på Finnsnes med "Velferdstilhengeren", som demostrerte en del velferdsteknologiske løsninger i praksis.

Les sak om besøket på Folkebladets nettsider

Se bilder fra besøket på kommunens Facebook-side

 

Leverandøren Atea AS sier selv dette i en offisiell uttalelse om avtalen;

"Atea er veldig stolte over å bli valgt som samarbeidspartner med Lenvik Kommune. Med denne stor-satsingen på velferdsteknologi viser de at de tar sine brukere og pasienters trygghet og velferd alvorlig. De investerer ressurser på en smart måte for å kunne håndtere utviklingen med at vi i Norge allerede nå har utfordringer med å finne nok kvalifisert omsorgs-og helsepersonell. Lenvik Kommune bør få skryt av denne fremtidsrettede satsingen. Vi gleder oss til å komme i gang og se hvordan prosjektet utvikler seg.

Vi vet at teknologien Lenvik kommune nå skal ta i bruk er trygg og sikker, dette har vi jobbet med siden sommeren 2015 sammen med våre partnere. Vi i Atea har avtaler med rundt 60 kommuner på leveranse av velferdsteknologi (nasjonalt) og jobber med godt kvalifiserte partnere som Sensio, SafeMate, RoomMate og flere.

Innen helse og omsorg er det mye snakk om "varme hender". Dette er ett riktig fokus fordi de er så viktige. Vi må aldri glemme at de investeringene Lenvik Kommune gjør i velferdsteknologi nå skal hjelpe de varme hendene, ikke erstatte dem!"

Hva er velferdsteknologi?
Dette er alt fra trygghetsalarmer en bruker kan bære med seg overalt hun går slik at det er enkelt å få hjelp om man skulle ha et uhell. Det kan være en medisindispenser som signaliserer til brukeren når medisinen skal taes ved å blinke og gi lyd, om brukeren ikke tar medisinen blir pårørende eller hjemmesykepleie varslet. På sykehjem kan det være sensorer som varsler om epilepsi, inkontinens, fall eller om en person har stått opp av sengen sin om natten og ikke kommet tilbake. 

I velferdsteknologi kan også benytte seg av appparat som måler puls, kroppstemperatur, blodtrykk og blodsukker. Når verdiene er unormale vil legen varsles slik at brukeren får hjelp.

Data samles inn og fremstilles på en forståelig måte slik at leger og sykepleiere får en bedre oversikt over brukernes helsetilstand og hvordan denne utvikler seg.

Hvorfor velferdsteknologi?
Det er ikke snakk om teknologi for teknologiens skyld. Men at folk skal ha mulighet til å ha det bra hjemme hos seg selv og at de skal kunne bo der lengre og for at ressursene kan benyttes bedre på sykehjem og eldrehjem.

Med smart bruk av teknologi har vi mulighet til å benytte de varme hendene der det trengs, og de kan bruke mindre tid på oppgaver som ikke nødvendigvis gir pasientene noe tilbake. Som feks å kontrollere om noen har falt ut av sengen sin om natten, dette kan løses ved hjelp av sensorteknologi kombinert med anonymisert digital tilsyn.