Sjø eller sjy?

I forbindelse med adressering i Lenvik kommune, er det reist navnesak om det vedtatte adressenavnet "Sjyvatnet".

I forbindelse med adressering i Lenvik kommune har Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge reist navnesak for å få fastsatt skrivemåten til navneleddet sjø/sjy.

Bakgrunnen for dette er at kommunen tidligere har vedtatt adressenavnet Sjyvatnet.

Før det blir fattet vedtak, har lokale organisasjoner rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har ei særlig tilknytning til. Lenvik kommune og andre offentlige organ som skal bruke et stedsnavn i tjenesten, har også rett til å uttale seg.

Les mer på siden for Høringer