Snøscooterløype åpnet

Lørdag 13. april var det offisiell åpning av snøscooterløypen på Lenvikhalvøya. Les mer om åpningstid, kart over trase, kjøp av løyvekort og andre praktiske detaljer.

Lenvik kommunestyre godkjente i møte 28. februar etablering av kommunens første scooterløype. Løypetraseen består av fem sammenkoblede løyper over en samlet strekning på 35 km. Traseene ligger på nordre del av Lenvikhalvøya mellom Tennskjær og Sollidalen med tilknytningsløyper til Grønjord, Kårvik og Rokstad.

Alle som skal benytte traseen må kjøpe egne personlige løyvekort.

Det er laget en egen side der informasjon om scooterløypen på Lenvikhalvøya finnes, inkludert informasjon om hvordan man kjøper løyvekort.

Gå til siden for snøscooterløype

Når saken ble behandlet i Lenvik kommunestyre 28. februar 2019 markerte det slutten på en flere år lang prosess for å få realiert snøscooterløype. Dette inkluderte en høringsrunde, der det kom inn 17 merknader. Mer om prosessen og de inkomne høringsuttalelser finnes i saksutredningen til kommunestyret.

Les saksutredning til kommunestyret