Vannmåleravlesning utgår

Grunnet overgang til ny kommune vil prosessen med avlesning og innmelding av vannmålerstand utgå i 2019. Forbruket blir stipulert basert på tidligere års forbruk.

Overgangen til Senja kommune skaper utfordringer på mange områder. De siste ukene før årsskiftet er det ikke mulig å gjøre endringer i systemet som administerer alle eiendommer, og gebyrerne tilknyttet disse. Dette inkluderer mulighet for å legge inn faktisk forbrukt antall m3 vann (og tilhørende avløp).

Alle som har vannmåler i Lenvik kommune, skal ha mottatt en SMS med følgende ordlyd;
"Vannmåleravlesing i Lenvik for året 2019 faller bort. Ved overgangen til 2021 vil det på nytt bli hentet inn vannmålerstand. Dette betyr at ingen behøver å sende inn vannmålerstanden i år.»

Etter avtale med leverandør har vi valgt en løsning der vi vi for 2019 gjør et estimat av forbruket. Dette estimatet er en snittberegning av tidligere års forbruk. Hvis kunder vet at de har stort avvik eller betydelig større eller lavere forbruk enn tidligere år, kan man kontakte kommunen (etter nyttår) for å få dette justert manuelt. 

Ny eksakt vannmåleravlesning vil foretas i desember 2020, i forkant av overgangen til 2021.