Velkommen til nytt nettsted

Velkommen til Lenvik kommunes nye nettsted. På dette nye nettstedet vil de kommunale tjenestene være det viktigste.

Hvilke tjenester kan du som innbygger, utbygger, næringsdrivende, pårørende eller besøkende forvente å få fra Lenvik kommune? Og hvordan skaffer man seg tilgang på slike tjenester?

Vi spør hva vi kan hjelpe deg med, og håper du ved å klikke deg inn på det fagområdet du er interesserte i, finner ut av det du ønsker. Skulle du ikke finne det du leter etter, vil du midt på siden finne et søkefelt. En ny og moderne søkemotor, vil forhåpentlig ta deg dit du ønsker.

Det nye nettstedet til Lenvik kommune, skal i betydelig større grad enn det gamle, tilby digitale løsninger. Vi har ID-porten, som eksempelvis lag og foreninger må logge seg inn via for å registrere sine kontaktopplysninger. I løpet av året vil vi etter planen være på plass med «Min side», der du kan logge deg inn og finne alle nødvendige opplysninger om din eiendom, dine gebyrer, dine søknader og så videre.

Vi ønsker også i større og større grad å gå over til fullelektronisk kommunikasjon, der dine søknader og henvendelser, og våre svar, aldri "er innom" papirform. 

Å bygge opp et offentlig nettsted med alle de ulike tjenestene en kommune på Lenvik sin størrelse yter, både kommunalt og interkommunalt, er et møysommelig arbeid. Vi tør derfor ikke hevde at det er et fiks ferdig nettsted vi i dag presenterer. Så skulle du ikke finne det du leter etter, vil vi svært gjerne ha melding om det: Send oss en e-post.  og merk den «Nytt nettsted» i emnefeltet. Har du spørsmål om det nye nettstedet, kan de stilles til samme adresse.

Lykke til med å ta ditt nye, kommunale nettsted i bruk.