Vil øke minstearealet for elgvald

Vilt- og utmarksnemda har vedtatt at minsteareal for både Lenvik fastland og på Lenvikdelen av Senja settes til 3 000 daa. For Lenvik fastland betyr dette en økning fra dagens minsteareal på 1 800 daa. Saken sendes på høring til berørte parter.

Vilt- og utmarksnemnda i Lenvik har igangsatt prosess med å endre minstearealet for elgvald i kommunen. Forrige endring ble gjort i 2017.

Kommunens minsteareal for godkjenning av elgvald og fellingstillatelse er i dag 3 000 daa. på Lenvikdelen av Senja - og tilsvarende 1 800 daa. på Lenvik fastland. 

Bestandsutviklingen for elg har variert i ulike deler av kommunen, men sett under ett er bestanden redusert og den ligger nå nært opp til kommunens målsetting. Det er også en målsetting å tilpasse minstearealet til utviklingen i elgbestanden i de ulike delene av kommunen, og kommunens målsetting om å redusere elgbestanden til et bærekraftig nivå

I møte 14. januar gjorde nemnda følgende enstemmige vedtak i sak 2/19;

"Vilt- og utmarksnemda vedtar at minsteareal for både Lenvik fastland og på Lenvikdelen av Senja settes til 3000 daa. (Endring Lenvik fastland og uendret Lenvikdelen av Senja).

Dette begrunnes med følgende punkter:

  • Kommunen endret minstearealet sist i 2017 til 1.800 daa. på Lenvik fastland og 3.000 daa. på Lenvikdelen av Senja. Dette for da å ta ned stammen på Lenvik fastland. Det er oppnådd.
  • Ved å sette et minsteareal for hele Lenvik kommune til 3000 vil det være mer i tråd med elgstammens størrelse. I tillegg er det i tråd med minstearealet på kommuner som grenser mot Lenvik (Tranøy og Målselv med 4000 daa. og Sørreisa 3000 daa.)

Vedtaket er gjort med hjemmel i forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6. Saka sendes på høring til berørte parter."

Les mer om endringen på siden for Høringer