Blomli barnehage

Om Blomli barnehage

Blomli barnehage flyttet inn i et nytt, flott, to-etasjes bygg i 2013. Barnehagen har 60 barnehageplasser, fordelt på to etasjer. Barnehagen ligger ved siden av Finnsnes barneskole i Øvre Hamna. Plasseringen er nært opp til et fint skogsområde, og i gangavstand til fjæra og sentrum. Beliggenheta medfører at vi får brukt naturen mye i arbeidet gjennom hele året. 

Bildegalleri

Bilder kommer

Søk barnehageplass

Søknad om plass i barnehage

Satsingsområder

  • Gi barna god omsorg

  • Helsefremmede barnehager, fysisk aktivitet og kosthold

  • Vennskap og gode relasjoner i et inkluderende barnemiljø

  • Realfag i barnehagen

Årsplan

Årsplanen til Blomli barnehage 

Vedtekter

Felles vedtekter for kommunale barnehager

Betaling og priser

Satser for betaling av barnehageplass finnes i "Betalingssatser og gebyrregulativ" som ligger under hovedmeny Politikk og samfunn

Blomli barnehage

Besøksadresse:

Øvre Hamna 34 A
9300 Finnsnes

Telefon: 77 88 34 10