Furumoen barnehage

Om Furumoen barnehage

Furumoen er en basebarnehage fra 2008 på Silsand mellom.

Barnehagen består av to bygg;
- Hovedbygget i Harald silsand vei 30 og
- Småbarnsbasen i Anton silsand vei 26. 

Barnehagen har store uteområder som innbyr til variert lek. Herfra går man direkte ut i skogen hvor Furumoen også har lavvo som brukes flittig. 

Innendørs har barnehagen plaskebasseng, hobbyrom, aktivitetskjøkken og aula.

 

Det serveres daglig både brødmat, lunsj og frukt.

Kontakt/telefonnummer

• Fagleder/Styrer - Lisbeth Nyland - 474 84 689
• Styrerassistent - Vibeke Jakobsen - 474 84 690
• Rød base: 414 26 581
• Blå base: 414 26 992
• Tannlaus (5 årsgruppe): 474 63 341
• Småbarnsbase: 474 63 343 eller 414 27 137
• Kjøkken: 474 63 342

Bildegalleri

Satsingsområder

Årsplan

Årsplanen til Furumoen barnehage

Årshjulet for Tannlaus

Årshjul 1-4 år

Vedtekter

Felles vedtekter for kommunale barnehager

Betaling og priser

Satser for betaling av barnehageplass finnes i "Betalingssatser og gebyrregulativ" som ligger under hovedmeny Politikk og samfunn

Furumoen barnehage

Besøksadresse:

Harald Silsands vei 30
9303 Silsand

Telefon: 77 87 22 00