Kårvik barnehage

Om Kårvik barnehage

Kårvik barnehage er en enavdelings barnehage som ligger i ei nydelig lita bygd 2,5 mil nord for Finnsnes, på fastlandssiden. Barnehagen ligger bygningsmessig sammen med Kårvik skole og benytter noen av skolens lokaler, som for eksempel gymsal og skolekjøkken. Barnehagen ligger nært både skog og fjære, noe som blir benyttet ofte.

Aktivitetskalender 2018/2019

Bildegalleri

Søk barnehageplass

Søknad om plass i barnehage

Satsingsområder

Kårvik barnehage har språk som hovedsatsing dette barnehageåret.

Innenfor språk vil vi jobbe med bøker, rim, regler, fortellinger, sang, musikk, skrive egne fortellinger og ha temauker. I dette arbeidet fortsetter vi å bruke snakkepakken som redskap for hele barnegruppa, vi bruker også steg for steg.

Årsplan

Årsplanen til Kårvik barnehage

Vedtekter

Felles vedtekter for kommunale barnehager

Betaling og priser

Satser for betaling av barnehageplass finnes i "Betalingssatser og gebyrregulativ" som ligger under hovedmeny Politikk og samfunn

Kårvik barnehage

Besøksadresse:

Kårvikveien 159
9307 Finnsnes

Telefon: 902 21 101