Skogen barnehage

Om Skogen barnehage

Barnehagen ble åpnet 15. desember 2006, og eies og drives av Lenvik kommune. Barnehagen ligger ved boligfeltet Lunde, cirka fire kilometer fra Finnsnes sentrum.

Skogen barnehage består av tre baser, blå, grønn og gul, og et hovedbygg med blant annet aula/gymsal, stort lekerom, bibliotek og hobbyrom. Barnehagen har eget plaskebasseng og aktivitetskjøkken.

Barnehagen disponerer et stort utelekeområde på 12 mål i naturskjønne omgivelser med utsikt over innseilingen til hurtigruten og til fjellene i sør.

Bildegalleri

Søk barnehageplass

Søknad om plass i barnehage

Satsingsområder

Skogen barnehage legger opp til en aktiv og medvirkende dialog med barnas foresatte, og har tatt i bruk verktøyet "MyKid" i dialogen med barnas foresatte. Dette har gitt positive resultater og oppløftende respons både fra foresatte og ansatte i barnehagen.

Les mer om "MyKid"

Årsplan

Årsplanen til Skogen barnehage

Vedtekter 

Felles vedtekter for kommunale barnehager

Betaling og priser

Satser for betaling av barnehageplass finnes i "Betalingssatser og gebyrregulativ" som ligger under hovedmeny Politikk og samfunn

Skogen barnehage

Besøksadresse:

Stranda 1
9300 Finnsnes

Telefon: 77 87 01 30