Det tverrfaglige møtet

”Det tverrfaglige møtet” er et samarbeidsforum hvor representanter for ulike tjenester for barn og unge møtes annenhver måned.

 

Det tverrfaglige møtet" er et tilbud til deg/dere som har barn som du selv har tenkt at du trenger råd om eller som du mener kan ha behov for hjelp fra en eller flere kommunale tjenester. I en slik situasjon kan du/dere ta kontakt med helsestasjonen, barnehagen eller skolen barnet/barna tilhører og be om å få legge bekymringa fram for det tverrfaglige møtet.

Det kan også hende at helsestasjonen, barnehagen eller skolen tar kontakt med deg/dere og inviterer til et slikt møte dersom de sitter med ei slik undring eller bekymring for ditt barn.

Kontaktinformasjon

Odd Fredriksen, koordinator

Tlf. 77 87 11 67
Mobil 92201779

Send e-post


Du kan ellers henvende deg til helsestasjonene, eller til den barnehagen eller skolen som barnet ditt tilhører