Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO)

I Lenvik kommune er det tilbud om SFO på følgende skoler:

  • Finnsnes barneskole
  • Rossfjord skole
  • Silsand barneskole avdeling Småslettan
  • Trollvik skole
  • Husøy skole


Ved Husøy skole gis det et SFO-liknende tilbud i barnehagen

Aktiv SFO

Hovedfokusområdet til kommuneplanen er presentert under overskriften: Lenvik – barnas kommune. Kommuneplanens delområde er "en friskere kommune" og satsing på folkehelse er en rød tråd i kommuneplanen. Disse to fokusområdene kombineres bl.a. i SFO.

Innholdet i skolefritidsordning (SFO) er avgjørende for at SFO ikke skal bli en oppbevaringsplass av barn, men tilføre noe til barn og unges utvikling og mestring. Et tiltak som Lenvik kommune fremmer er derfor en mye mer aktiv SFO med mer innhold. "60 om dagen" er ett samarbeid mellom skolene og barnebyutvikler, og har som målsetning at alle barn i Lenvik skal være i fysisk aktivitet minst 60 minutter i løpet av dagen.


Søk plass i SFO

Søknadsfrist for SFO er 1. desember. Oppsigelsestid: 1 måned.

Søknadsskjema sendes til den skolen barnet tilhører.

Søk om plass i SFO

Du kan også få søknadsskjema - og hjelp til utfylling - ved den enkelte skole.

Nye vedtekter - Senja kommune

Lenvik kommunestyre vedtok i møte 28. februar 2019 (sak 7/19) nye vedtekter for SFO. Vedtektene er gjeldene fra 1.8.2019.

Les vedtektene

Kontaktinformasjon

Botnhamn skole SFO: Birgit R. Johansen, 77 87 17 30
Finnsnes barneskole SFO: Mats Nordmo, 954 06 123 
Kårvik skole SFO: Hildur Jakobsen, 907 70 579
Rossfjord skole SFO: Torgunn Strømeng, 77 87 15 79
Silsand barneskole/Småslettan SFO: Unni Johnsen, 474 65 183
Trollvik skole SFO: Rakel Hansen, 77 87 17 15

Tilbake til "Skoler i Lenvik"