Skoler

Det er 8 grunnskoler i Lenvik, som eies og drives av kommunen. I tillegg finner du to private skoler, tre videregående skoler og ett studiesenter i kommunen.

 

Barne og ungdomsskoler

Finnsnes barneskole

Finnsnes barneskole er den eneste barneskolen i Finnsnes sentrum. Skolen ligger i det naturskjønne området i øvre del av byen.

Send e-post til Finnsnes barneskole

Tlf skolen: 77 87 16 40 / Tlf SFO: 77 87 16 50

Gå til skolens hjemmeside 

Finnsnes ungdomsskole

Finnsnes ungdomsskole

Finnsnes ungdomsskole ligger like ved barneskolen, og ble åpnet i helt nytt bygg høsten 2015. 

Send e-post til Finnsnes ungdomsskole

Tlf: 77 87 16 20

Gå til skolens hjemmeside

Gibostad skole

Gibostad skole er en barne- og ungdomsskole med ca 100 elever. Skolen ligger litt utenfor Gibostad sentrum - på bakketoppen ved riksveien mot Nord-Senja. 

Send e-post til Gibostad skole

Tlf: 77 87 15 50

Gå til skolens hjemmeside

Kårvik skole

Kårvik skole ligger 25 km nord for Finnsnes, på fastlandssiden. Skolen har ca 60 elever, og ligger i landlige omgivelser midt i den flotte bygda Kårvikhamn. 

Send e-post til Kårvik skole

Tlf: 404 66 612

Gå til skolens hjemmeside

Nord-Senja skolene

Husøy


Botnhamn

Nord-Senja skolene er en felles virksomhet som består av Husøy og Botnhamn skole. 

Send e-post til Botnhamn skole       Send e-post til Husøy skole

Tlf. Botnhamn: 77 87 17 30

Tlf. Husøy: 77 87 16 10

Gå til Botnhamn skoles hjemmeside      Gå til Husøy skoles hjemmeside

Rossfjord skole

Rossfjord skole ligger sentralt i den idylliske bygda Rossfjordstraumen, ca 20 minutters kjøring nord-øst fra Finnsnes. 

Send e-post til Rossfjord skole

Tlf: 77 87 15 70

Gå til skolens hjemmeside

Silsand barneskole

Silsand barneskole

Småslettan
småslettan

Silsand barneskole består av to skolebygg som ligger i nær avstand til hverandre i sentrum av Silsand. 

Send e-post til Silsand barneskole

Tlf barneskolen: 77 87 16 60 (mellomtrinnet - 5.-7. trinn)
Tlf Småslettan: 77 87 17 40 (småtrinnet - 1.-4. trinn)
Gå til skolens hjemmeside

Trollvik skole

Trollvik skole ligger i naturskjønne omgivelser nord for Finnsnes, 6 km fra Gisundbrua - på fastlandssida. 

Send e-post til Trollvik skole

Tlf: 77 87 17 10

Gå til skolens hjemmeside

Nordborg ungdomsskole (privat)

Sjøgata 28, 9300 Finnsnes
Telefon: 77 85 29 30
Send e-post til Nordborg skoler
Rektor: Anette Sørensen Rege
Nordborg ungdomsskoles egen hjemmeside

Senja Montessoriskole (privat)

Fjordgårdveien 15, 9388 Fjordgård
Telefon: 913 33 911
Send e-post til Senja Montessoriskole

Senja Montessoriskoles egen hjemmeside

 

Videregående og øvrige skoler

Senja videregående

Senja videregående skole gir sitt skoletilbud på de tre skolestedene Finnfjordbotn, Gibostad og Sørreisa.

Les informasjonsbrosjyre

Finnfjordbotn
Senja videregående skole, skolested Finnfjordbotn, ligger i naturskjønne omgivelser, og det gir rike muligheter for friluftsaktiviteter. I nærområdet finnes lysløype, slalombakke, friidrettsanlegg og fotballbaner. Like ved skolen ligger det også en innendørs fotballhall.

Gå til skolens hjemmeside

Gibostad
Senja videregående skole, skolested Gibostad, har tradisjoner helt tilbake til 1914. Da ble skolen grunnlagt her på Gibostad som Troms Amts Landbruksskole. I tillegg til Naturbruk, har de også utdanningstilbud innen både Elektro og TIP. Skolens gårdsbruk er blant de største i regionen, og de har i tillegg eget fartøy for å drive grunnleggende opplæring innen fiske og fangst.

Gå til skolens hjemmeside

Nordborg videregående

Nordborg videregående skole er en kristen friskole med offentlig godkjent læreplan i utdanningsprogrammene. Alle elevene får låne lærebøker på skolen. I tillegg får elevene leie bærbar PC på skolen gjennom fylkeskommunal ordning.

Som friskole får Nordborg dekket 85% av driftskostnadene av staten. Derfor må elevene betale skolepenger.

Gå til skolens hjemmeside 

Studiesenteret Finnsnes

Studiesenteret Finnsnes tilbyr desentralisert utdanning i Midt-Troms, i samarbeid med høyere utdannings-institusjoner i Troms og Nord-Norge. I tillegg tilbyr de kurs og andre kompetansegivende tiltak, og ønsker å sørge for at regionen til enhver tid tilbys relevant utdanning i forhold til næringslivets, kommuners og lokalsamfunnets behov.

Gå til skolens hjemmeside

Senter for læring og integrering

Skolen har ansvar for all kommunal voksenopplæring. Virksomhetens ansvar og oppgaver er definert i Voksenopplæringsloven,
Opplæringsloven og Introduksjonsloven.

Gå til skolens hjemmesider

Skolerute

Skolerute 2018/2019


Skolefritidsordninga (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

I Lenvik kommune er det tilbud om SFO på følgende skoler:

  • Finnsnes barneskole
  • Rossfjord skole
  • Silsand barneskole avdeling Småslettan
  • Trollvik skole

Les mer om SFO, og søk plass 

Det tverrfaglige møtet

"Det tverrfaglige møtet" er et system som skal sikre regelmessige møtearenaer hvor bekymringer fra foreldre eller fagfolk kan diskuteres på tvers av de kommunale faggruppene - og med barnets foreldre/foresatte og evt. barnet selv tilstede. Når foresatte og barn er med på å definere sitt problem, er de også med på å ta sin del av ansvaret for løsning av dette. Systemet ble vedtatt i Lenvik kommunestyre 23.juni 2010.

Les mer om "Det tverrfaglige møtet"

Skjemaer/dokumenter

Søknad SFO, innmelding skole, permisjoner etc

Ordensreglement grunnskoler

Legemiddelhåndtering i skole barnehage og SFO 

Plan psykososialt miljø

Spesialpedagogisk håndbok

Håndbok for håndtering av skolefravær

Utleie av skolebygg, gymsaler og svømmebasseng

Aktuelle snarveier

Informasjon om nasjonale prøver (udir.no)    Enkel foreldreinformasjon   

Skolemelk.no

Utdanningsdirektoratet (udir.no)   Nullmobbing.no

Hjem-skole samarbeid (fug.no)