Ungdomsrådet

Lenvik kommune har ungdomsråd som ble etablert allerede på 1990-tallet. Det består av representanter fra ungdomsskolene og de videregående skolene i kommunen.

Bakgrunn

Etter at Finnsnes og Lenvik ble barneby/barnebykommune i 2007 og pilotkommune for Sjumilssteget i 2009, har det vært lagt betydelig vekt på barns og unges medvirkning i kommunen. Det førte til etablering av «Barns og unges kommunestyre (BUK)» høsten 2009, og man avholdt det første møtet omtrent samtidig med at Sjumilssteget feiret Barnekonvensjonens 20-årsdag.

Ved opprettelsen av BUK, stilte kommunestyret til årlig disposisjon kr. 100.000,- som BUK har som oppgave å fordele til de formål man ønsker. Møtene ledes av kommunens ordfører, og rådmannen eller en av kommunalsjefene er også alltid til stede. Opprettelsen av BUK har også ført til ei vitalisering av ungdomsrådets arbeid. Det er vedtatt felles vedtekter for BUK og ungdomsrådet hvor ungdomsrådet bl.a. har en rolle som saksforbereder til BUK-møtene. Det er også laget en lokal læreplan for demokratiopplæring basert på Kunnskapsløftet 2006.

Ungdomsrådet har bl.a. deltatt aktivt i planlegging og gjennomføring av rusfrie 16.mai-arrangement, deltatt aktivt i arbeidet med å danne ungdommens regionråd, og har også begynt å se på hvordan man kan delta i prosessen rundt kommunereformen. 

Les mer om Barn- og unges kommunestyre

Medlemmer

Lenvik ungdomssråd 2018 - 2019

Dokumenter/lenker

Vedtekter BUK/ungdomsrådet (kommer)