Distriktsmedisinsk senter (DMS)

DMS Finnsnes omfatter kommunale, interkommunale og spesialisthelsetjenester. DMS jobber for å tilrettelegge for spesialisthelsetjenester, interkommunalt samarbeid, og kompetanseheving.

Kommunale tjenester i DMS

Sykehjem

Behandlings- og rehabliteringsavdeling

Legekontor

Fysio- ergoterapitjenester

Frisklivsentralen

 

Interkommunale tjenester i DMS

Interkommunal legevakt

Behandlings- og rehabliteringsavdeling

Kreftpoliklinikk

 

Spesialisthelsetjenester

Områdegeriatrisk tjeneste (OGT)

Områdegeriatrisk tjeneste for Midt-Troms er en spesialhelsetjeneste innen geriatri og rehabilitering.

Den er en del av tjenesten til UNN.  OGT driver en avdeling, poliklinikk og utreise. OGT har følgende geografiske ansvarsområde: Berg, Torsken, Tranøy, Lenvik, Sørreisa, Målselv, Dyrøy, Salangen, Lavangen og Bardu.

Rehabilitering

 • Hjerneslagpasienter
 • Pasienter med andre nevrologiske sykdommer som Parkinsons sykdom, encephalopatier, polynevropatier, tale/stemmevansker med mere.
 • Pasienter med sammensatte geriatriske problemstillinger som krever intensiv rehabilitering etter sykehusinnleggelse (både medisinsk og kirurgisk avdeling).
 • Pasienter som har gjennomgått ortopediske operasjoner, og som på grunn av tilleggssykdommer krever et annet tilbud enn sykehjem eller opptreningssenter (eksempelvis tillegg av nevrologisk sykdom, udiagnostisert kognitiv svikt)

De samme pasienter kan også søkes til sekundærrehabilitering senere i forløpet.

Utredning/annen behandling

Pasienter med mistanke om mental svikt.

Pasienter med uavklart funksjonssvikt (gang- og forflytningsvansker, falltendens, kommunikasjons- og språkvansker, kognitive problemer, ADL-svikt med mere)

Vurdering av helsekrav til førerkort og lignende.

Medikasjonsendringer.

OGT har ikke akutt funksjon.

Kontakt

OGT Vaktrom – 77 87 14 60

Fagleder Åse Nordli  - 77 87 14 50

Anne-Grethe Furu, Sekretær – 77 87 14 68

Karianne Walberg Dale, Poliklinikk sykepleier – 77 87 14 52

Fødestua i Midt-Troms

Fødestua i Midt-Troms drives i samarbeid mellom Lenvik kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF.

De viktigste oppgavene for fødestua er:

 • Fødselshjelp
 • Barsel
 • Svangerskapsomsorg
 • Interkommunal jordmortjeneste for seks av ni Midt-Tromskommuner 
 • Ledsaging av inneliggende gravide/fødende/barselkvinner eller nyfødt ved behov for overflytting til sykehus
 • Praksisplass for sykepleier- og jordmorstudenter
 • Desentralisert spesialisthelsetjenester i samarbeid med UNN; ultralydscreening av gravide og gynekologisk poliklinikk

Fødestuas nedslagsfelt er i hovedsak ni kommuner i Midt-Troms: Lenvik, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Målselv, Bardu og Salangen, som til sammen gir omlag 380 gravide per år.

Fødestua har rundt 100 fødsler årlig. I tillegg har omlag 100 barselkvinner sitt barselopphold her etter fødsel i Tromsø eller Harstad. Førstegangsfødende får føde på fødestua på Finnsnes.

Avdelingen er døgnbemannet med jordmor på vakt. Enkelte netter er barnepleier på vakt, med jordmor på hjemmevakt. På enkelte fødsler vil det kunne være to jordmødre til stede.

Avdelingen har lav terskel for alle henvendelser. Vi ønsker at du alltid ringer på forhånd før du kommer inn, telefon 77 87 14 90.

Alle gravide er velkommen til å bestille time til omvisning og orientering om fødestua sitt tilbud.

Svangerskapskontroller og fødselshjelp er en offentlig tjeneste og koster ikke noe. Overnatting med måltider for far eller annen pårørende koster 200 kroner per person per døgn.

Kontaktinformasjon
Telefon: 77 87 14 90
Telefon fagleder: 77 87 1480
Besøksadresse: Helsesenterveien 30, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes

Ultralyd poliklinikk

Foregår på fødestua. Ultralydjordmor kommer fra UNN Tromsø svangerskaps-poliklinikk hver 14.dag. Henvisning for terminbestemmelse av lege eller jordmor. Endring av timer på telefon 77626450, ukedager 08.30-10.00 og 13.00-14.00.

Dialyse

Er et tilbud til pasienter i Midt-Troms som trenger hemodialyse. Dialyseavdelingen på UNN Tromsø bestemmer hvilke pasienter som skal få dialyse på Finnsnes. Ved behov for gjestedialyse kan pasienter selv eller den dialyseavdeling pasienten tilhører ta kontakt med dialysen på Finnsnes.

Kontaktinformasjon
Telefon: 77 87 13 35
Telefon fagleder: 77 87 13 35
Besøksadresse: Helsesenterveien 30, 9300 Finnsnes.
Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes

Dialysen har åpnet mandag, onsdag og fredag.

Hud/lysbehandling

Er en desentralisert spesialisthelsetjeneste, som har tilbud om lysbehandling og ambulerende hudlege. Hudlege er her ca. 1 gang pr. måned.

For å få time hos hudlege kreves henvisning fra fastlege.
For å starte med lysbehandling kreves henvisning fra hudlege .

Kontaktinformasjon
77 87 13 42/ 906 46 874
Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes. 
Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes

Lys-tilbudet har åpnet mandag, onsdag og fredag.

Øre- nese- hals

Ambulerende spesialist fra Ishavsklinikken kommer ca. 3 ganger hver måned

Kontaktinformasjon
Ishavsklinikken: 77 66 21 21
Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes. 
Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes

Audiograf
Hver ukedag fra Ishavsklinikken. Tlf:47909929                   

Gynekolog

Privatpraktiser gynekolog mandag-tirsdag og onsdag. For å få time hos gynekolog kreves henvisning fra fastlege

Kontaktinformasjon
Telefon 77 87 13 08
Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes. 
Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes

Stomipoliklinikk

For å få time på stomipoliklinikken kreves henvising fra stomipoliklinikk på sykehus. Konsultasjon pasient/sykepleier/lege foregår over monitor som videokonferanse. Det er ingen faste dager for stomipoliklinikk.

Røntgen

Er åpen på dagtid 5 dager i uka og består av tradisjonell røntgen og CT røntgen. Time på røntgen krever henvisning fra lege.

Kontaktinformasjon:
Telefon 468 86 169
Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes

Øyenlege 

Ambulerende øyenlege er her ca. 3 dager pr uke,. For å få time kreves henvising fra fastlege

Kontaktinformasjon:
Øyenlegesenteret avdeling Finnsnes 77 87 13 90 eller
Øyenlegesenteret Tromsø 77 64 79 30
Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes

Nevrolog

Ambulerende nevrolog kommer fra Unn. Foreløpig ikke satt opp som fast rullering. Krever henvising fra fastlege.

Kontaktinformasjon:
Telefon 77 87 13 94
Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes

 

 

Distrikts medisinsk senter

Besøksadresse:

Helsesenterveien 32
9300 Finnsnes