Fysioterapi

Fysioterapitjenesten

Fysioterapeuten vurderer hvordan sykdom og plager i bevegelsesapparatet oppstår, behandles og forebygges.

I Lenvik kommune er fysioterapitilbudet delt inn i tjenester utført av kommunale fysioterapeuter ved DMS og privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale med kommunen. Det er ulik oppgavefordeling mellom de private og kommunale fysioterapeutene internt i kommunen. Generelt kan man si at de fleste pasienter som trenger opptrening etter skader eller sykdom, og som kan motta behandling utenfor eget hjem, skal benytte seg av tilbudet til de private fysioterapeutene. Kommunale terapeuter jobber i hovedsak med aldersgruppen 0-18 og pasienter i institusjon. Både kommunale terapeuter og privat praktiserende kan utføre behandling/trening i pasientens eget hjem dersom annet ikke er mulig.

Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliterings tilbud.

Hvem kan få behandling?

Tjenesten er rettet mot:  

  • kronisk syke og personer med langvarig nedsatt funksjonshemning med behov for behandling og veiledet trening
  • personer med behov for behandling, veiledning og gjenopptrening etter akutt skade, sykdom eller operasjon
  • grupper/enkeltindivider med behov for helsefremmende og forebyggende tiltak. 

Fra 01.01.2018 er det ikke krav om rekvisisjon fra lege for å få behandling hos fysioterapeut. Ved behov for fysioterapi, ta kontakt med din fastlege eller direkte med en eller flere fysioterapeuter.

Betaling

Som hovedregel må du betale en egenandel, denne teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstak 2 for 2018 er satt til kr 2025,-

Noen grupper slipper å betale egenandel for undersøkelse og behandling for fysioterapeut.
Dette gjelder:

  • Barn under 16 år
  • Personer med godkjent yrkesskade (gjelder også soldater i førstegangstjeneste i Forsvaret)

Les mer på helsenorge.no om:

Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut

Betaling for helsetjenester

Liste over de privat ansatte (kommer)..

Terapeuter med driftsavtale

 

Navn

Tjenestetilbud

Adresse

Telefon

e-post

Eirik Haugnes (permisjon)

Vikar:
Geir-Ole Simonsen

Generell   fysioterapi

Terapibad

 

 

Brageklinikken Strandveien 68
9300 Finnsnes

 

 

 

 

 

 

 

 

92 83 06 12

 

 

 

 

eirik@akfi.no

 

geir-ole_simonsen@hotmail.com

Jøran Johansen

Generell   fysioterapi

Terapibad

 jj@akfi.no

Korinna Helling

Generell fysioterapi

hellisuck@aol.no

Camilla Karolius Generell fysioterapi

 

camilla.karolius@gmail.com

Hugo Myhre

Generell   fysioterapi

 

 

 

 

Helsehuset
Hans Karoliusvei 6
9300 Finnsnes

  

 

 

 

975 74 953

 

 

 

77 84 52 00

 

 

hugomyhre@hotmail.com

 

 Liza Goodwin Generell fysioterapi med spesialitet i nevrologi goodwinfysioterapi@gmail.com

Wenche Hoefler

Generell   fysioterapi med spesialitet i psykomotorisk fysioterapi

h_wencke@hotmail.com

 

Hilde Amundsen

Generell   fysioterapi

hildeamundsen@gmail.com

  

Roald Landset

Generell   fysioterapi

9302   Rossfjordstraumen

77 84 48 80

909 86 065

landset@hotmail.com

 

Øyvind   Langmo

 

Vardnesveien 3
9372   Gibostad

944 39 705

langmofysio@gmail.com

 

 

Kommunalt ansatte terapeuter

Finn kommunale fysioterapeuter

Andre nettsider

Friskliv

Ergoterapi