Behandlings- og rehabiliteringsavdeling

Avdelingen ligger i Distriktsmedisinsk senter og har 18 plasser for pasienter som trenger behandling før, istedenfor og etter sykehusbehandling.

Om avdelingen

 • Innleggelse krever henvising fra fastlege, legevaktslege eller sykehus.
 • Avdelingen har økt sykepleierbemanning i forhold til vanlige sykehjemsavdelinger.
 • Avdelingen har tilknyttet en fysioterapeut i 50% prosent stilling.
 • Avdelingen har 100 prosent legestilling, fordelt på tre leger.
 • Det er legevisitt alle hverdager. Når det gjelder kveld/natt og helger, er det legevaktslegene som har ansvar hvis behov
 • Avdelingen har tilgang til laboratoriet og røntgentjenester alle hverdager, fra klokken 08.00 til 15.00, samt hurtigtester på laboratorium hele døgnet.

Pasientgrupper på avdelingen

KAD- senger

KAD-sengene er et kommunalt øyeblikkelig døgnhjelp tilbud til pasienter fra kommunene Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa, Dyrøy og Lenvik som ikke trenger innleggelse i sykehus, men kan behandles lokalt.

Hver pasient kan ved behov benytte seg av tilbudet ved KAD sengene i maksimalt sju døgn. Hvis pasienten ikke kan reise hjem etter sju døgn, vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert overflytting til annet behandlingsnivå

Tilbudet gjelder pasienter over 18 år.

Aktuelle pasienter for innleggelse i KAD senger kan være

 • personer med akutt forverring av KOLS
 • personer med ernæringssvikt og dehydrering
 • personer som trenger intravenøs behandling av diagnostisert infeksjonssykdom
 • personer med brudd og skader der røntgenundersøkelse avklarer at sykehusinnleggelse ikke er nødvendig

Sengene kan også være aktuelle for personer som trenger justering av pågående behandling av kronisk sykdom som hjertesvikt og diabetes, pasienter i terminal fase av hjerte-/lungesvikt, personer som trenger justering av lindrende behandling, og pasienter som selv klart ønsker behandling i lokalmiljøet.

Rehabilitering – 5 senger

 • videre opptrening av pasienter som ikke lengre trenger behandling på sykehus, eller som blir innlagt fra kommunehelsetjenesten.
 • funksjonsdiagnostikk/ funksjonsutredninger hvor en har fokus på gjenværende ressurser.

Utregning og behandling- 5 senger

Utskrivningsklare pasienter / Medisinsk etterbehandling

 • Videre oppfølging/ etterbehandling etter sykehusopphold før utskriving til eget hjem eller annet kommunalt tjenestetilbud.
 • Korttidsavdelingen er kontaktpunkt for sykehus i forhold til utskrivningsklare pasienter

Terminalpleie- 3 senger

 • Pleie og lindrende behandling i livets sluttfase

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 87 13 30
Pasienttelefon: 77 87 13 31
Telefon fagleder: 77 87 13 32

Postadresse: Postboks 600, 9306 Finnsnes.  
Besøksadresse: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes