Diabetsteam

Tjenesten ligger på Distrikts Medisinsk Senter og er et sykepleietilbud til alle voksne innbyggere med diagnostisert diabetes type 1 og 2 i kommunene Lenvik, Berg,Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy.

Ressurser

Diabetesteamet består av diabetessykepleier og fastleger. Diabetessykepleieren har kontordager ved Senjalegen avd. Finnsnes, Senjalegen avd. Silsand og Sørreisa legekontor. Diabetesteamet kan nås via ditt fastlegekontor.

Diabetessykepleier har et tett samarbeid med fastlege, behandlende lege i spesialisthelsetjenesten og medisinsk faglig lege ved diabetespoliklinikken.

Målgruppe

Personer med diagnostisert diabetes type 1 og 2 i kommunene Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy, Sørreisa og Dyrøy. Henvendelse til diabetes-teamet kommer via fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har etablert kontakt med diabetes poliklinikken
kan ta direkte kontakt med diabetessykepleier via sentralbord ved Finnsnes legekontor, tlf 77 87 14 10.

Tilbud

Målet til diabetesteamet er å gi personer med diabetes oppfølging og behandling der de bor, i tett samarbeid med fastlegen og spesialisthelsetjenesten. Tilbudet er beregnet på alle som har fått diagnosen diabetes, pårørande og annet helsepersonell.

Diabetesteamet er eit lavterskeltilbod, og gir bl.a. følgende tilbud;

  • Individuell/gruppe opplæring, oppfølging, kontroll og veiledning av pasienter med diabetes, fortrinnsvis type 2, ev andre relevante kurs/gruppeopplegg.
  • Veiledning, opplæring og kurs av helsepersonell

Tilvisning

Fastlege sender tilvising og bestilling til diabetesteamet. Fastlegen skal framdeles ha det medisinske behandlingsansvaret, og teamet vil gi skriftlig tilbakemelding til fastlegen om innholdet i konsultasjonen og planlagte tiltak.