Ergoterapi

Ergoterapitjenesten

Tjenesten gir tilbud til brukere med nedsatt eller fare for nedsatt funksjonsevne.

Målet med vår tjeneste er å gjøre hverdagslivet mulig for den enkelte. Vi tar utgangspunkt i brukers ressurser og kompetanse i eget liv. Tjenesten er rettet mot både brukeren, aktiviteten og brukers omgivelser.

Hva kan tjenesten bistå med?

Ergoterapeuten kan bistå deg med:

  • Kartlegging, tilrettelegging og opptrening av en persons muligheter for å delta i aktivitet.
  • Trening av daglige gjøremål, arbeidstrening og sosial trening.
  • Ved behov kan ergoterapeut bistå med en funksjonsrapport i bilsaker som krever dette.
  • Kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler der det anses som hensiktsmessig og nødvendig.
  • Tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage, skole og arbeidsplass.
  • Informere, veilede og undervise bruker, pårørende og annet helsepersonell/samarbeidspartnere.
  • Veiledning i forhold til bolig og boligendring

Kontakt

Navn Stilling Mobil
Ann-Mari Kaya Ergoterapeut 40031362

Andre nettsider

Friskliv

Fysioterapi