Helsesøstertjenesten

Helsestasjon

Helsestasjonene er et gratis tilbud til barnefamilier frem til barnet begynner på skolen. Helsestasjonen samarbeider tverrfaglig med andre instanser i kommunen, og kan henvise til spesialisthelsetjenesten.

Helsestasjonen driver forebyggende og helsefremmende virksomhet. Målet er å forebygge sykdom og skade, samt å fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi tilbyr samtaler til foreldre både om psykisk og fysisk helse ved behov.

Helsestasjonen tilbyr:

 • "Tidlig inn"-et samarbeid med jordmor til gravide som har ekstra utfordringer
 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Helseundersøkelser av spe- og småbarn
 • Vaksinasjon
 • Råd, veiledning og helseopplysning

Åpningstider:
Mandag til fredag kl 0800-1500

Adresse:
Skolegata 2 (3.etg Kvistad-senter)

Pb. 177, 9305 Finnsnes

 

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade.

Tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i Lenvik kommune.

Hva vi i skolehelsetjenesten kan hjelpe med:

I skolen har vi faste rutiner for oppfølging medblant annet:

 • Helseundersøkelse med helsesøster og lege av alle i 1. klasse
 • Vaksinering av elever i 2. klasse
 • Høyde/vektmåling av alle i 3. klasse
 • Pubertets-undervisning i 6. klasse
 • Vaksinering av elever i 6. klasse
 • Vaksinering av elever i 7. klasse
 • Høyde/vektmåling og helsesamtale i 8. klasse
 • Vaksinering av elever 10. klasse

Vi gir også tilbud om individuelle samtaler med barn og ungdom som ønsker det når vi er ute på skolene.

Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet i skolen, og vi samarbeider bl.a med PPT, fastlegen og barnevernet. Tjenesten består av helsesykepleier og lege.

Alle som jobber i skolehelsetjenesten har taushetsplikt

Alle er velkommen til å ta kontakt med oss, enten pr tlf eller via SMS.

Barn som pårørende

Barn har rett til og skal sikres nødvendig informasjon og oppfølging i situasjoner der foreldrenes sykdom kan påvirke barnets oppvekstsituasjon. Dette gjelder ved eks psykisk sykdom, rusproblematikk og alvorlig somatisk sykdom eller ulykke . For at barna skal fanges opp er det nødvendig med et definert kontaktpunkt for å sikre koordinering og ivaretakelse av barnets behov. I Lenvik kommune er det fagleder Helsestasjons- og skolehelsetjenesten som har oppgaven som barnefaglig ansvarlig i disse sakene. Kontakt fagleder Helsestasjons- og skolehelsetjenesten på tlf: 415 42 714.

Helsestasjon for ungdom - HFU

De som jobber her er:

 • Helsesykepleier Vanja Hårseide -  911 22 731
 • Helsesykepleier Lene Pettersen -  911 22 731
 • Helsesykepleier Lotte Karlsen   -  911 22 731

Åpningstider:

Helsestasjon for ungdom har åpent torsdager kl 13.00 - 18.00, med lege fra 16.00 - 18.00. For oppdateringer og nyttig informasjon, finn oss og lik oss på Facebook under Helsestasjon for ungdom i Lenvik kommune.

Om helsestasjon for ungdom:

 • For ungdom i aldersgruppen 13-20 år. 
 • Tilbudet er for alle som bor eller oppholder seg i Lenvik. 
 • Tilbudet er gratis
 • Ingen timebestilling

Vi har helsesøster og lege hos oss, og vi kan også henvise til spesialisthelsetjenesten

Kom gjerne innom eller send SMS dersom du har spørsmål om for eksempel:

 • Prevensjon og seksualitet
 • Kropp og helse
 • Tanker og følelser, familie og venner
 • Rus
 • Skole, utdanning

Utenlandsvaksinering

Reisevaksinasjonskontoret for voksne er midlertidig lagt ned. Personer som trenger vaksiner ved utenlandsreise kan få dekket behovet for reisevaksiner ved å kontakte apotek på Finnsnes. Det vil likevel være mulig å diskutere spesielle problemstillinger tilknyttet vaksinasjon med sin fastlege.

Ved behov for gulfebervaksine kan kommunens vaksinasjonskontor kontaktes.

Barn opp til 12 år kan som tidligere få reisevaksiner på kommunens vaksinasjonskontor. Vær oppmerksom på at de fleste vaksiner bør tas noen uker i forkant av reisen, slik at de har begynt å virke når du starter reisen. Det lønner seg derfor å bestille time hos oss i god tid.

Ved reisevaksinasjon til barn opp til 12 år, kan helsestasjonen kontaktes på tlf. 77 87 18 40 for timebestilling. 

Helsesøstertjenesten

Besøksadresse:

Skolegata 2
9300 Finnsnes

Posadresse:

Pb 177
9305 Finnsnes

Telefon: 77 87 18 40