Legevakt

Finnsnes interkommunale legevakt

Finnsnes interkommunale legevakt dekker kommunene Berg, Dyrøy, Lenvik, Torsken, Tranøy og Sørreisa. I 130 av ukas 168 timer dekker legevakta øyeblikkelig hjelp for ca. 20.000 innbyggere.

Nærmeste sykehus er 160 km unna og legevakt er derfor en viktig tjeneste for Lenvik kommune, og innbyggerne i regionen. Kommunene har lagt ned betydelig ressurser i å skape en god og robust legevaktstjeneste. 

Når skal du ringe legevakta?

Legevakta er et tilbud til deg som får akutt sykdom eller skade som ikke kan eller bør vente til neste dag.

På legevakta blir pasienter prioritert etter alvorlighetsgrad på sykdom eller skade. Dette betyr at ventetiden kan variere etter hvor alvorlig tilstanden er.

Dersom din medisinske tilstand blir forverret etter at du snakket med sykepleier eller lege, må du ringe tilbake eller vurdere å ringe 113.

Når du ikke skal ringe legevakta?

Legevakta er en beredskapsvakt og det er derfor helt nødvendig at det opprettholdes kapasitet til å yte hjelp når det står om liv. Personell på legevakta har ikke kapasitet til å prioritere:

  • Utredninger og henvisninger av ikke akutte skader og sykdomstilstander.
  • Kontroller og oppfølging av sykdommer og skader.
  • Resepter som ikke er på livsviktige medisiner.
  • Fornyelse av resepter.
  • Forlengelse av sykmeldinger.
  • Utskriving av attester.

Alle fastleger har avsatt timer til øyeblikkelig hjelp på dagtid.

Kontakt

Fra 2015 fikk legevaktene over hele landet samme telefonnummer; 116 117 (uttales «hundre og seksten – hundre og sytten»).

Brukerne vil da automatisk komme til legevakten på det stedet de oppholder seg, uansett hvor i Norge de ringer fra. Nummeret er gratis og fungerer både fra fasttelefon og mobil.

Etter innføring av nytt nødnett i 2017 er direktenummer til legevakt endret til 77 85 09 70. Dette kan benyttes dersom man befinner seg i ett annet legevaktsdistrikt, og vil komme i kontakt med Finnsnes interkommunale legevakt.

Oppgavefordeling mellom fastlege og legevakt er ikke endret. Legevakta skal fortsatt bare brukes til øyeblikkelig hjelp som ikke kan vente, og egen fastlege ikke er tilgjengelig.

Postadresse:
Finnsnes legekontor
Pb. 600
9306 Finnsnes

Finnsnes interkommunale legevakt

Besøksadresse:

Helsesenterveien 32
9300 Finnsnes

Posadresse:

Pb 600
9306 Finnsnes

Telefon: 116 117