Hjemmetjenester

Kontaktinformasjon - ledere

Oversikt ledere

Tjenesten omfatter

Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse på flere tjenester. Den er geografisk inndelt i fire områder med avdelingskontorer på Finnsnes, Gibostad og Rossfjord.

Hjemmetjenesten omfatter:

  • Hjemmesykepleie
  • Praktisk hjelp og bistand
  • Matombringing
  • Formidling av hjelpemidler

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie gis til personer som trenger hjelp, støtte og veiledning til personlig stell og egenomsorg, til oppfølging av medisinsk behandling som administrering av medisiner, sette sprøyter, lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Hjemmesykepleie gis til personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Lenvik kommune og som trenger hjemmesykepleie på grunn av fysisk og/eller psykisk sykdom/ funksjonshemminger

Praktisk hjelp og bistand

Tjenester for personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Personer som bor eller oppholder seg midlertidig i Lenvik kommune, som er avhengig av hjelp for å klare dagliglivets gjøremål, har rett til nødvendig hjelp.

Matombringing

Tjenesten skal forebygge feilernæring og kompenser for nedsatt funksjon i forhold til å lage middag. Gjelder personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Lenvik kommune, og som ikke kan lage middag selv.

Formidling av hjelpemidler

Hjemmetjenesten har egen synskontakt, hørselskontakt og kontakt for tekniske hjelpemidler. Kontaktpersonene gir råd og veiledning for anskaffelse av hjelpemidler. Hjelpemiddel kontaktene har ulike samarbeidspartnere

Søknad

Innbyggere, pårørende eller andre som representerer brukeren, kan selv søke om hjemmetjenester i Lenvik kommune.

Gå til søknadsskjema

 

Hjemmetjenesten administrasjon

Besøksadresse:

Sjøgata 1
9300 Finnsnes

Telefon: 77 87 10 00