Kontaktinformasjon

Her finner du oversikt og kontaktinformasjon til ledere i hjemme- og sykehjemstjenesten

Virksomhetsleder

Monica Karlsen

Virksomhetsleder pleie og omsorg

Monica.karlsen@lenvik.kommune.no

Mob. 971 67 337

Ansvar

Når det gjelder søknad om tjenester, kontakt Tildelingsenheten

Har du spørsmål vedrørende utføring av tjenester, eller øvrig spørsmål vedrørende ditt tjenestetilbud, kan fagledere kontaktes.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten Vest
Fagleder Lisa Estensen
Mob. 905 33 125
Vakttelefon 957 23 623

Hjemmetjenesten Rossfjord
Fagleder Lisa Estensen
Mob. 905 33 125
Vakttelefon  906 56 827

Hjemmetjenesten Øst
Fagleder Berit Myrlund Larssen
Mob. 400 38 490
Vakttelefon 913 51 930

Avdeling FBAS
Fagleder Lisa Estensen
Mob. 905 33 125
Vakttelefon 468 63 359 og 468 12 542

Hjemmetjenesten Gibostad
Fagleder Kjell Jarle Hansen
Mob. 950 39 066
Vakttelefon 416 38 481

Sykehjemstjenesten

Finnsnes omssorgssenter
Plan 2 - Fagleder Sonja Rose Brattli
Mob. 970 11 447

Plan 3 - Fagleder Kathrine Folke-Olsen
Mob. 474 65 341

Plan 4 - Fagleder Sissel Brandser
Mob. 474 62 345

Rossfjord sykehjem
Fagleder Kathrine Arnesen
Mob. 415 76 754