Sykehjem

Kontaktinformasjon - ledere

Oversikt ledere

Sykehjem i Lenvik

Lenvik kommune har to sykehjem med til sammen 110 plasser.

Søk plass i sykehjem

Livsgledehjem

Lenvik kommunes to sykehjem ble i november 2018 sertifisert som Livsgledehjem. Dette innebærer at sykehjemmene tar i bruk spesielle "verktøy" som hjelper de ansatte med å ivareta de sosiale, kulturelle og åndelige behovene til beboerne sine. Målet er at den enkelte beboer skal oppleve mer livsglede, og få mer meningsfull hverdag. 

Les mer om Livsgledehjem

Finnsnes omsorgssenter

Finnsnes omsorgssenter ble tatt i bruk som nybygg i 2011 som tilbud for beboere med store behov for pleie og omsorg og legetilsyn.. 

Omsorgssenter består av tre avdelinger på tre plan i bygget. Plan 2 er skjermet enhet for demente. De øvrige avdelingene på plan 3 og 4, er for langtidsplasser og avlastning.

Omsorgssenteret er i samme bygningsmasse som DMS og deler publikumsareale med blant annet kantine/kafe, frisør, arbeidsstue, festsal og frisklivsentral.

Omsorgssenteret har 90 plasser - hvor av 80 er i bruk.  

Senteret har tre ekstra store rom, som er beregnet på ektepar som ønsker å bo sammen.

Rossfjord sykehjem

Rossfjord sykehjem har 27 sykehjemsplasser fordelt på to avdelinger over to etasjer i Rossfjordstraumen.

Personalet ved sykehjemmet ønsker å tilby beboerne et trygt og godt opphold med vekt på aktivitet og trivsel, og har derfor etablert en utendørs sansehage for sine beboere.