Livsgledehjem

Både Finnsnes omsorgssenter og Rossfjord sykehjem har nå status som Livsgledehjem, etter en krevende og intensiv sertifiseringsprosess.

Gjennom Livsgledehjem skaper virksomheten rutiner og rytmer som gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene til hver enkelt beboer. Metoden gjør det lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i hverdagen til beboerne. Ved at systemet legges til virksomhetens internkontroll, vil de ulike aktivitetene knyttet opp mot livsgledekriteriene bli ivaretatt, uavhengig av hvem som er på jobb.

Om sertifiseringen

Sertifiseringsordningen Livsgledehjem eies og driftes av den ideelle stiftelsen Livsglede for Eldre (LFE), med støtte fra Helsedirektoratet. Livsglede for Eldre startet i 2005 i Kristiansand, der to sykepleierstudenter bestemte seg for å lage litt liv og røre, for å skape livsglede for de eldre i byen. Ved hjelp av frivillig innsats og bidrag fra næringslivet, besto den første aktiviteten i deres regi, mest av store arrangementer for eldre. I 2007 ble stiftelsen Livsglede for Eldre formelt stiftet, og i årene videre har organisasjonen vokst til å inneholde konsepter for både Livsgledeskole, Livsgledebarnehage og sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Sertifiseringsordningen ble klar i 2012, etter et pilotprosjekt i Trondheim kommune. Dette har nå blitt en nasjonal sertifiseringsordning, og målet er 500 Livsgledehjem i Norge innen 2020.

Høsten 2017 startet Lenvik kommune prosessen med å få sine to sykehjem sertifiserte. Normalt tar dette arbeidet to år, men i november 2018 valgte de likevel å gjøre ett forsøk på å oppnå sertifiseringen, og både Finnsnes omsorgssenter og Rossfjord sykehjem besto med glans.

Se video fra utdelingen på Finnsnes omsorgssenter

Se bilder fra utdeligen ved Rossfjord sykehjem

Alle Livsgledehjem skal årlig gjennom en resertifisering, for å sikre at standarden for Livsgledehjem, overholdes. Et av kravene i sertifiseringsordningen, er at virksomheten skal lage et system for å ivareta ni livsgledekriterier. Arbeidet fører til en mer personsentrert omsorg, der målet er å ivareta hver beboers sosiale, kulturelle og åndelige behov.

De 9 livsgledekriteriene
  1. Alle ansatte skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva den innebærer
  2. Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre organisasjoner
  3. Virksomheten skal legge til rette for at beboeren kommer ut i frisk luft minst en gang pr uke
  4. Virksomheten skal legge til rette for at beboerne får mulighet ti lå opprettholde sine hobbyer og fritidssysler
  5. Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr
  6. Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen
  7. Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltidet
  8. Virksomheten skal legge til rette for god kommunikasjon med pårørende
  9. Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag
Individuell kartlegging

For at vi skal kunne gi livsglede til den enkelte beboer, må vi kjenne deres livshistorie. Hva har de vært glade i? Hva har engasjert dem? Vi har utarbeidet et eget skjema, som brukes i dette arbeidet. Beboer og pårørende hjelper til med å fylle ut dette. På bakgrunn av denne kartleggingen, lager sykehjemmene en individuell kalender for hver beboer. Denne evalueres og oppdateres månedlig, og dokumentasjon av aktivitetene skjer i beboers journal. 

Livsgledegrupper

En livsgledegruppe bestående av engasjerte ansatte og leder, styrer arbeidet på sitt hjem/bosenter. Det lages prosedyrer for arbeidet, og årshjul for aktiviteter, med fokus på årstider. Samarbeid med frivillige, skoler, barnehager og andre organisasjoner formaliseres ved bruk av samarbeidsavtaler.

Facebook

Lenvik kommune har opprettet en åpen Facebook-side for sykehjemstjenesten i kommunen. Her legges det jevnlig ut informasjon om stort og smått som skjer av aktiviteter eller hverdagsliv ved sykehjemmene på Finnsnes og i Rossfjordstraumen.

Besøk sykehjemstjenesten Facebook-side