Kommunal bolig

Du kan søke om å leie kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp eller trenger særlig tilpasning på grunn av alder, bevegelses- eller utviklingshemning.

Hva kan du søke om?

Oppfyller du kravene og blir prioritert, vil du få tilbud om leie av en kommunal bolig. Boligene har ulik standard og størrelse. Kommunen tilbyr også tilrettelagte og bemannede boliger.

Hvem kan søke?

Info kommer..

Søknad og annen info

Skjema for søknad om kommunal bolig er tilgjengelig på siden for søknadsskjema (under Bolig og eiendom). Søknad kan sendes både elektronisk og i papirformat.

Søknadsskjema

Du kan også henvende deg til kommunen kundetorg på 77 87 10 00 for hjelp og veiledning.