NAV

NAV Lenvik

Samordnet tilbud – en dør inn. Ved Nav-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. Nav-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv.

• Registrere deg som arbeidssøker
• Lete etter ledige jobber
• Logge deg på Din side
• Utføre pensjonsberegning med mer

Det er datamaskiner tilgjengelig for å utføre tjenester selv.

NAV Lenvik har åpningstid for drop-in-henvendelser i publikumsmottaket kl 12-14 hele året. Avtalte møter kan gjennomføres selv om publikumsmottaket ikke er åpent. NAV kan kontaktes på telefon 55 55 33 33.

Sosiale tjenester i Nav

NAV-kontoret gir råd og veiledning og økonomisk sosialhjelp. Dersom du har levd på sosialhjelp over lengre tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom kvalifiseringsprogrammet.  

Opplysning, råd og veiledning

Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp kan råd og veiledning bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.

Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.

Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning på NAV-kontoret. Du må vanligvis selv ta kontakt med NAV-kontoret ditt. Da vil NAV-kontoret tilby deg en samtale om din livssituasjon.

I noen tilfeller kan også NAV-kontoret på eget initiativ gi informasjon, råd og veiledning hvis det kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Selv om NAV-kontoret ikke er fullt ut orientert på alle områder, kan de henvise deg videre til rett instans.

Taushetsplikt

Medarbeidere i NAV-kontoret har taushetsplikt. Du kan be om at en rådgivningssamtale blir gjennomført på et skjermet sted.

Lenker

Lov om sosialte tjenester

Individuelle tjenester (§17)

Nav Lenvik

Nav Troms

Nav hovedside

NAV Lenvik

Besøksadresse:

Hans Karoliusvei 6
9300 Finnsnes

Telefon: 55 55 33 33