Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Hva er startlån?

Mangel på stabil og egnet leiebolig gjør at mange ønsker å kjøpe egen bolig. Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at personer som ikke får lån i vanlige banker får en mulighet til å kjøpe egen bolig. Ikke alle kan få startlån og tilskudd.

Målgruppe 

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare. Dette dreier seg bl.a. om barnefamilier, perosner som mottar trygd eller offentlige ytelser, boliglåntakere med gjelds-problemer og andre i spesielle økonomiske situansjoner.

Les mer om målgruppe

Økonomiske forhold

Søkere må mangle nødvendig egenkapital, men ha betjeningsevne for å kunne betjene tilstrekkelige boliglån til formålet. Inntekten må være fast og forutsigbar i rimelig tid fremover. Det betyr at også søkere med midlertidige inntekter med rimelig forutsigbarhet kan få innvilget startlån.

Før du bestemmer deg for å søke lån og tilskudd anbefaler vi at du beregner ditt budsjett og setter deg inn i en del forhold som gjelder det å ha et boliglån.

Hjelp til å beregne budsjett

Vedtak

Innvilget søknad om startlån resulterer i et vedtak med angitt prisramme for boligkjøpet/refinansiering/utbedring av bolig. Vedtaket er gyldig i fire måneder. Vedtak om avslag er skriftlig begrunnet.

Klagemulighet

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen

Søknad og annen info

Søknad om startlån/boligfinansiering (med dokumentasjon) sendes til Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes. 

Det kan også søkes elektronisk.

Søk startlån

Les mer om startlån hos Husbanken

Du kan også henvende deg til kommunen kundetorg på 77 87 10 00 for hjelp og veiledning.