Dialysen - DMS

Om tjenesten

Hva er dialyse:
«I hemodialyse ledes pasientens blod gjennom en slange til en dialysemaskin med et filter som filtrerer bort avfallsstoffene fra blodet. Det rensede blodet føres så tilbake til kroppen» (ref. Wikipedia)

 • Avdeling for dialyse ved DMS, Dialysen, er en desentralisert spesialist-helsetjeneste.
 • Avdelingen har 6 dialysemaskiner og kan ha inntil 12 pasienter.
 • Avdelingen tar også mot gjestepasienter til dialyse, gjestedialyse.

Målgruppe

Pasienter i Midt-Troms som trenger hemodialyse.

Kriterier/vilkår

Dialyseavdelingen på UNN Tromsø, avgjør hvilke pasienter som skal få dialyse på Dialysen DMS Finnsnes. 

Ved behov for gjestedialyse, kan pasienter selv eller den dialyseavdeling de tilhører, ta kontakt med dialyseavdelingen på Finnsnes, Telefon 77 87 13 35

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Serviceerklæring

Hva kan du forvente av oss

 • Vi legger kommunens verdiplakat og etiske retningslinjer til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet
 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det tas direkte eller skiftelig kontakt for avtale
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.

Lovgrunnlag

Lov om spesialisthelsetjenesten

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2. 

Klagen sendes Dialyseavdelingen.

Kontaktinformasjon

Telefon: 77 87 13 35
Telefon fagleder dialyseavdelingen: 77 87 13 35
Besøksadresse: Helsesenterveien 30, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser