Poliklinikker - DMS

Om tjenesten

Poliklinikkene ved DMS er en desentralisert spesialisthelsetjeneste. Pasienten skal normalt være henvist fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog utenfor vedkommende sykehus.

Pasienten kan også være henvist fra optiker til øyenlegespesialist/øyeavdeling utenfor vedkommende sykehus. 

Pasienten skal etter endt behandling tilbakeføres til henvisende instans med epikrise.

Poliklinikker på DMS

Hud/ lysbehandling
Behandlingen er en desentralisert spesialisthelsetjeneste, som har tilbud om lysbehandling og ambulerende hudlege. Tilbudet om lysbehandling er åpent mandag, onsdag og fredag. Hudlege er på poliklinikken ca. 1 gang pr. måned.

Kontaktinformasjon: 77 87 13 42/ 906 46 874

Øre – nese - hals
Ambulerende spesialist på øre-nese-hals-sykdommer er på DMS ca. 3 ganger pr. måned. Spesialisten kommer fra Ishavsklinikken, Tromsø. 

Kontaktinformasjon Ishavsklinikken: 77 66 21 21

Øyelege
Ambulerende øyelege er på DMS ca. 3 dager pr uke.

Kontaktinformasjon: Øyenlegesenteret avdeling Finnsnes 77 87 13 90 eller Øyelegesenteret Tromsø 77 64 79 30.

Gynekolog
Privatpraktiserende gynekolog er på DMS hver uke mandag, tirsdag og onsdag.

Kontaktinformasjon: 77 87 13 08

Stomipoliklinikk – for pasienter med utlagt tarm
Stomipoliklinikken tar imot pasienter etter henvisning fra lege, kontakt mellom pasient/sykepleier/lege foregår på videokonferanse.

I bedrift (avsluttet 2016)
I bedrift er et tiltak for «raskere tilbake» til jobb. Dette er et samarbeidstiltak mellom UNN, NAV og Lenvik kommune for å hjelpe arbeidstakere med helseproblemer å komme raskere tilbake til jobb.

Kontaktinformasjon: 960 16 260

Røntgen
Røntgenavdelingen består av tradisjonell røntgen og CT - røntgen. Avdelingen er åpen alle hverdager kl. 8 -15.

Kontaktinformasjon: 77 87 13 20 / 468 86 169

Målgruppe

Pasienter som tilhører aktuell målgruppe for de tilbud som er ved DMS.

Kriterier/vilkår

Tjenester tildeles etter henvisning fra fastlege eller spesialist, jfr. lysbehandling hvor pasienten henvises fra hudlege.

Pris for tjenesten

Nasjonal fastlegetariffen legges til grunn for beregning av egenandel. Normaltariff endres årlig pr. 01.07.

 • Pasienter som oppnår max grensebeløp får automatisk tilsendt frikort fra NAV
 • Forbruksmateriell og medikamenter inngår ikke i frikort
 • Dersom du ikke møter til oppsatt time, uten å ha gitt beskjed innen gitte frister, må du likevel betale egenandel.

Serviceerklæring

Hva kan du forvente av oss

 • Vi legger kommunens verdiplakat til grunn i vår virksomhet og sikrer at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet.
 • Tjenesten ytes i samsvar med lover og forskrifter
 • Faglighet, imøtekommenhet og fleksibilitet.
 • Det gis nødvendig informasjon om tjenesten til alle som tar kontakt
 • Det tas direkte eller skiftelig kontakt for avtale
 • Det gis beskjed dersom avtale må avlyses

Hva vi forventer av deg

 • Dialog og tilbakemelding på behov, ønsker og brukertilfredshet
 • Møter til avtalt tid, og gir beskjed dersom dere ikke kan møte til avtale.

Lovgrunnlag

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)

Lov om pasient- og brukerrettigheter

Lov om helsepersonell

Klagerett

Pasienten kan påklage tjenesten til Fylkesmannen i Troms, lov om pasient og brukerrettigheter § 7- 2. 

Klagen sendes den aktuelle spesialist eller virksomhetsleder Distrikts medisinsk senter, Lenvik kommune.
Postboks 602, 9306 Finnsnes

Kontaktinformasjon

Besøksadresse DMS: Helsesenterveien 32, 9300 Finnsnes
Postadresse: Postboks 602, 9306 Finnsnes

Tilbake til oversikt tjenestebeskrivelser