Ledige stillinger

Lenvik kommune er hele tiden på jakt etter engasjerte, kompetente og ansvarsbevisste medarbeidere og ledere.

Jobbe i Lenvik kommune

Lenvik kommune har rundt 1.300 medarbeidere, og er regionens nest største arbeidsgiver, etter forsvaret. Vi utfører mange og varierte oppgaver, innenfor flere ulike fagområder.

Se alle ledige stillinger i Lenvik kommune

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og utvikler helhetlige og langsiktige strategier for å sikre et godt tjenestetilbud og god service til innbyggerne. Skal vi fortsette utviklingen, trenger vi medarbeidere som brenner for byen, regionen og menneskene som bor her.

Ledige stillinger

Lenvik kommune er kontinuerlig på jakt etter kompetente og motiverte arbeidstakere innen de fleste sektorer. Selv om vi kanskje for øyeblikket ikke har noen ledige stillinger som passer din erfaring eller kompetanse, er vi likevel interessert i å høre fra deg.

Lenvik kommune lyser ut alle sine stillinger via vår samarbeidspartner Jobbnorge.no 

Åpne søknader

Vikariater under 3 måneder, helgestillinger og tilkallingsvikariater blir i hovedsak ikke lyst ut offentlig. Er du interessert i helgstillinger eller vikariat, tar du direkte kontakt med den aktuelle avdeling for å avklare om det er noe ledig.

Navn på fagleder og kontaktinformasjon i Lenvik kommune finner du i ansattoversikten på vår hjemmeside. Skriv eks søkeord «fagleder» i feltet «Søk på ansatt». 

Gå til ansattoversikt

Alle åpne søknader til Lenvik kommunes postmottak vil få samme svar: «du anbefales å søke på ledige stillinger som er utlyst på vår hjemmeside eller ta kontakt med ledere direkte i avdelingene som er aktuelle for deg». Det betyr at åpne søknader sendt til postmottak ikke vil bli videresendt til fagledere eller avdelinger.

Visjon og oppdrag

Vi jobber for å nå vår felles visjon: Lenvik til tjeneste.

Vi er inkluderende og skal møte alle med åpenhet og respekt. Vi utgjør en organisasjon som er engasjert, kreativ og fremtidsrettet.

Se vår verdiplakat  Se vår organisering

Rundt 1.300 mennesker jobber i Lenvik kommune, og kommunen er den nest størte arbeidsgiveren i regionen. Oppdraget vårt er å levere gode tjenester innbyggerne i Lenvik.

Vi leverer tjenester til de omkring 12.000 innbyggerne i kommunen, og er i tillegg vertskommune for de fleste interkommunale samarbeid i regionen. 

Vi som jobber her er på ulike måter med på å sikre drift av blant annet skoler, barnehager, sykehjem, kulturtilbud, idrettsanlegg, veier, bygg og friluftsområder. Vi har et viktig oppdrag med å skape et godt lokalsamfunn for innbyggerne i kommunen.

Kommunen fyller flere roller, og er både tjenesteyter, politisk system, samfunnsutvikler og forvaltningsorgan. Vi har dermed stor påvirkning på innbyggernes hverdag. Mange mener mye om det vi gjør, og det er nettopp dette som gjør arbeidsdagen spennende.

Tilbudene til våre ansatte

Lenvik kommunes arbeidsgiverstrategi

Lønnspolitisk plan

Strategisk plan for kompetanseutvikling

Plan for oppfølging av nyansatte

Introduksjonsdag
Rådmannen invierer årlig til en egen introduksjonsdag for å ønske alle nytilsatte velkommen som arbeidstaker i Lenvik kommune. Tema denne dagen gir deg en introduksjon om dine rettigheter og plikter;

  • innenfor området politisk- og administrativ organisering. Hvordan er forholdet politikk og administrasjon?
  • om personalarbeidet, bedriftshelsetjenesten i kommunen samt kjennskap til Personalhandboken og HMS internkontroll
  • informasjonssjef informerer om kommunen og media og litt folkeskikk
  • om tillitsvalgtordningen

Alle som er fast ansatt eller tilsatt i vikariater (på minst ett år) er i målgruppen, og kan delta på introduksjonsdagen.

Lærling
Lenvik kommunestyre har tidligere vedtatt at kommunen skal ha 12 lærlinger. Lenvik formannskap vedtok i møtet 21.04.16 å øke til 2 lærlinger per 1000 innbyggere. I kommunestyre i desember 2016 er det bevilget penger til 4 nye lærlinger. Det betyr en økning av inntaket på lærlinger fra høsten 2017. I Lenvik kommune vil det totale være 12+4 lærlinger.

Senja kommune

Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken kommune blir Senja kommune fra 2020. Kommunen vil få omkring 15 000 innbyggere, og blir en av landets mest spennende kommuner, med allsidig næringsliv og stort potensiale innenfor sjømat og turisme.

Les mer om arbeidet med å skape nye Senja kommune på nettsiden Senja2020.no

Digitalisering

Digitalisering skal medvirke til at kommunens samlede ressurser utnyttes effektivt og oppleves slik av innbyggere, næringsliv og kommunens medarbeidere. Kort sagt skal vi digitalisere alt som kan digitaliseres, så fremt det gir en reell merverdi. Dette kan, for utenom økonomiske besparelser, være økt kvalitet i tjenestene, raskere saksbehandling og enklere tilgang til informasjon.

Lenvik har igangsatt store prosjekter, alene og sammen med de andre Senja-kommunene, med formål å legge til rette for digitale løsninger både for egne ansatte og kommunens innbyggere og tjenestemottakere.

Les mer om digitalisering

Sosiale medier

Se hvem i ditt LinkedIn- nettverk som jobber i Lenvik kommune, og følg med på nyheter og ledige stillinger fra oss.

Følg oss på LinkedIn

Vi legger jevnlig ut informasjon om interessante stillinger på Lenvik kommunes Faceboo-side.

Følg oss på Facebook