Om oss

Administrasjon

Kommunens organisasjon er bygd opp rundt to nivå.

- Strategisk ledelse
- Virksomheter og støtte- og stabsfunksjoner

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen.

Strategisk ledelse

Rådmannen er bindeleddet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Strategisk ledelse består av rådmannen, to kommunalsjefer, teknisk sjef, økonomisjef, personal- og utviklingssjef og informasjonssjef.

Bjørn Fredriksen, rådmann

Telefon 77 87 10 99
Mobil: 900 28 129

Send e-post

Rune Hoholm, kommunalsjef oppvekst - stedfortredende rådmann

Telefon: 77 87 10 14
Mobil: 913 35 546

Send e-post

Bente Johnsen Karlsen, kommunalsjef helse og omsorg

Telefon: 77 87 10 58
Mobil: 480 04 179

Send e-post

Geir-Henning Iversen, økonomisjef

Telefon: 77 87 10 33
Mobil: 948 22 682

Send e-post

Geir Fredriksen, teknisk sjef

Telefon: 77 87 10 16
Mobil: 905 46 469

Send e-post

Arve Svestad, informasjonssjef

Telefon: 77 87 10 50
Mobil: 907 44 045

Send e-post

Karin I. Johnsen, personal- og utviklingssjef

Telefon: 77 87 12 30
Mobil: 950 42 890

Send e-post

Virksomheter

Virksomhetene er selvstendige enheter hvor kommunens tjenesteproduksjon foregår. Se organisasjonskart.

Støtteenheter

Støtteenhetenes primæroppgave er å yte service og tjenester overfor de ulike virksomhetene. Støtteenhetene i Lenvik kommune er:

- IKT-enheten
- personal- og utviklingsenheten
- økonomi- og administrasjonsenheten

Ansatte i kommunen

Finn ansatte og kontaktinformasjon 

Organisasjon

Organisasjonskart

Håndbok for styring, kvalitet og kontroll

Vakttelefoner

Døgnåpne telefonnummer

Rådhuset

Besøksadresse:

Rådhusveien 8
9306 Finnsnes

Telefon: 77 87 10 00

Kontaktperson: Bjørn Fredriksen

Tittel: Rådmann

Kontaktperson: Geir-Inge Sivertsen

Tittel: Ordfører