Bibliotek

Nye nettsider

Lenvik bibliotek har nå fått egne nettsider med funksjonalitet som er tilpasset bibliotekets drift og tjenester. 

Gå til Lenvik biblioteks egne nettsider


Hilsen oss på Lenvik bibliotek

 

 

 

 

 

 

 

Om Lenvik bibliotek

Om Lenvik bibliotek.

Mer informasjon om Lenvik bibliotek finner man på bibliotekets egne nettsider.

Lenvik bibliotek består av et hovedbibliotek og to filialer som begge er kombinert med skolebibliotek.
Hovedbiblioteket er i Kunnskapsparken på Finnsnes og filialene er på Gibostad skole og Rossfjord skole. 

Ansatte Lenvik bibliotek. 

Søk i samlingen på Finnsnes   

Søk i samlingen på Gibostad.

Søk i samlingen i Rossfjord.

 

Åpningstider, kart og adresse  

Oppdaterte åpningstider finner man på bibliotekets egne nettsider.

For lettere å finne fram på hovedbiblioteket har vi laget to kart som viser hva som er hvor på biblioteket.

                                     

Leveringsadresse:                    Postadresse:                     Fakturaadresse:
Lenvik bibliotek                         Lenvik bibliotek                 Lenvik kommune
Kunnskapsparken                       Boks 609                            Lenvik bibliotek
Bernhard Lunds vei 4                 9306 Finnsnes                    Fakturamottak
9300 Finnsnes                                                                       Boks 602
                                                                                              9306 Finnsnes

Lenvik bibliotek i Kunnskapsparken

Biblioteket er navet i Kunnskapsparken på Finnsnes, og skal sammen med de andre aktørene i bygget være et kunnskapssentrum, men også et møtested, kultur- og litteratursentrum og aktivitetssentrum for hele Midt-Troms.

Biblioteket er et møtested for alle: Barn, unge, elever, studenter, voksne og pensjonister, men også kunst- og kulturformidlere, turister og kursdeltakere.

Biblioteket har fått økt fysisk og digital tilgjengelighet, gjennom fleksible løsninger og stor grad av selvbetjening.

Universitetsbiblioteket i Tromsø, Studiesenteret Finnsnes og Lenvik bibliotek er hovedaktørene i et felles læringssenter, der studentene også vil få universitetsbibliotektjenester.

Biblioteket skal være et spennende, inspirerende og attraktivt sted for læring og opplevelse, og vil sammen med Midt-Troms museum og de andre aktørene i Kunnskapsparken, gi befolkningen i regionen et spennende tilbud, i form av både formidling og opplevelser.

Biblioteket skal være et sted å være, et sted å lære, et sted å gjøre og et sted å oppleve.

Alt om lån 

Mer informasjon om å bli låner, låneregler, utlån og innlevering finner man på bibliotekets egne nettsider

Bli låner

1. For å bli låner hos oss må du ha et lånekort. Du kan få utstedt et lånekort på biblioteket, men du kan også bruke et kort fra et annet bibliotek dersom det er et nasjonalt lånekort.

2. Alle som har en adresse i Norge kan få lånekort hos oss.

3. For å få opprettet lånerkort trenger du å ta med gyldig legitimasjon med bilde.

4. Du kan registrere deg som låner ved å fylle ut et innmeldingsskjema. Lånekortet får du straks, og det er gratis når du er ny låner.

5. Det er et eget innmeldingsskjema for barn under 15 år.

6.Barn under 15 år må ha underskrift av foreldre eller foresatte for å få lånekort. Alle over 15 år må vise legitimasjon.

7.Dersom du mister kortet koster det kr 20 å få et nytt.

8. Du kan lese mer om bibliotekets låneregler nedenfor.

Låneregler

Lånekort må du ha med hver gang du låner. Alle kan få lånekort. Lånere under 15 år må ha foresattes underskrift. Ha legitimasjon med når du skal ha lånekort. Meld fra til oss dersom du har mistet kortet, eller ved endring av navn/adresse. Tapte lånekort må erstattes med kr. 20, -.

Utlån er gratis. Vanlig lånetid er  fire uker. DVD har sju dagers lånetid og språkkurs to måneder, tidsskrifter og CD-rom 14 dager. Det er 15 års aldersgrense på lån av DVD og CD-ROM. Lånet kan fornyes for en periode hvis ikke andre lånere står på venteliste. Du kan fornye dine lån i bibliotekets nettkatalog eller ved å ta kontakt med biblioteket.  

Purregebyr: Første påminnelse om innlevering er gratis. Ved andre påminnelse må du betale et gebyr på kr. 30,- kontakt i skranken. 

Reservering: Er boka du ønsker utlånt, kan du be om å få stå på venteliste. Da vil du få beskjed i posten, på e-post eller på SMS når boka kommer inn. Husk å ta med lånekortet når du henter boka.

Fjernlån: Ønsker du bøker vi ikke har i biblioteket, kan vi låne inn fra andre bibliotek.

Erstatning: Ikke leverte eller skada bøker/bibliotekmateriell må erstattes.

Krav om erstatning sendes ut via kommunekassereren i Lenvik. 

Annet: Biblioteket tar ikke ansvar for eventuelle skader bibliotekmateriell forårsaker på avspillingsutstyr.
Brukere som ikke retter seg etter reglementet kan nektes bruk av biblioteket. 

Utlån og innlevering

På Lenvik bibliotek i Kunnskapsparken kan de fleste lån og innleveringer utføres i automater.

VIKTIG: Man må ha med lånekort for å kunne låne på biblioteket!

Utlån
Alt materiale ved bibliotekets samling kan lånes ut i automatene, dette gjelder også materiale som er fjernlånt.

På biblioteket står det tre automater, to i første etasje og en i andre etasje. Man må være registrert låner ved biblioteket og ha med seg lånekort for å få låne både på automatene og ved henvendelse i skranke. Følg veiledningene på oppslag og på utlånsautomatenes skjermer under utlån.

Utlån ved hjelp av mobiltelefon
På Lenvik bibliotek trenger man ikke lenger lånekortet for å låne bøker og andre medier. Har man en mobiltelefon og en QR-kode app kan man bruke mobiltelefonen som lånekort.

Utlån av reservert materiale
Alle brukere av biblioteket kan reservere bøker og annet materiale. Reservering kan skje på websøket til biblioteket, under Meg og Mitt, eller man kan ringe eller sende e-post til biblioteket. Når det reserverte materialet er klart for henting vil biblioteket sende en SMS, en e-post eller et brev med beskjed om at det kan hentes.

Det reserverte materialet settes i en egen hylle til høyre for innleveringshyllene. Materialet merkes med DATO FOR NÅR LÅNEREN FIKK BESKJED om at materialet var klart, og med LÅNERENS INITIALER (forbokstav på etternavn og fornavn). Når låneren har funnet materialet lånes det på vanlig måte i utlånsautomaten.

Innlevering
Tvers ovenfor de to utlånsautomatene i første etasje står det to bokhyller med sorte hyller. Ved innlevering setter man materiale som skal innleveres hvor som helst i disse to hyllene. I løpet av 2-10 sekunder kommer det melding på skjermen som forteller at det inleverte materialet er registrert. Materialet er nå innlevert.

Det er lurt å følge med på skjermen slik at man ser at det innleverte materialet virkelig blir registrert av systemet.

Det er mulig å levere inn lånt materiale utenom åpningstiden. Til høyre for hovedinngangen til Kunnskapsparken er det en luke der man kan levere det man har lånt.

Alarmporter
Ved bibliotekets inngangspartier står det plassert alarmporter som gir fra seg et signal dersom lånet ikke er utført på rettmessig måte. Da er det to ting man kan gjøre: 
1. Gå tilbake til utlånsautomaten og foreta utlån på nytt. Man kan godt ta utlån på noe man allerede har lånt, derfor kan man foreta lån på alle lånene om igjen, om man ikke er sikker på hvilket lånt materiale alarmen har reagert på.
2. Henvende seg i skranken der man får sjekket materialet og eventuelt få hjelp til å foreta utlån på nytt.

 

Bibliotekets tilbud 

Mer informasjon om bibliotekets tilbud/tjenester finner man på bibliotekets egne nettsider

Studiebiblioteket

Studiebiblioteket skal legge til rette for voksnes læring og utvikles i tett samarbeid mellom Lenvik bibliotek, Studiesenteret Finnsnes og Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Studiebiblioteket gir studentene et brukervennlig, tilpassa og utvidet bibliotektilbud, med særlig fokus på å være student i desentraliserte og fleksible studier. Studentene har tilgang til gode studieplasser, databaser og faglitteratur. Studiebiblioteket samarbeider med ditt lærested og tilbyr hjelp og tilrettelegging av faglige ressurser.
Ønsker man som student å bruke Studiebiblioteket etter stengetid kan man inngå kontrakt med Studiebiblioteket.

Studiebiblioteket er en attraktiv møteplass for studenten.

Lisensbelagte elektroniske ressurser er knyttet til det lærestedet som har lisens.

Utvikling av Studiebiblioteket var en del av prosjektet "Sambruk og samhandling". Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket og Troms fylkeskommune.
Tjenesten videreutvikles i et integrert samarbeid mellom bibliotekfaglig personale, undervisningspersonell, IT-ressurser og administrativt personale.

Datatjenester

Datamaskiner
Biblioteket tilbyr bruk av datamaskiner på biblioteket i Kunnskapsparken. Biblioteket har tilsammen 9 datamaskiner for publikum. Tre i første etasje, tre på mesaninen og tre i andre etasje. De tre datamaskinene i andre etasje er reservt studiebruk og slektsforskning. Bibliotekets 9 publikums pc-er har også tilgang til internett via et kablet nettverk. 

Alle datamaskinene har tilgang til tjenestene ATEKST, Idunn og ORDNETT. Man må være på biblioteket for å kunne bruke disse tjenestene.

ATEKST er en database som inneholder over 150 dagsferske norske aviser. Avisene er stort sett i PDF-format (dvs. at det du for se på skjermen er lik avissidene i papirutgaven av avisen). Man kan velge hvilken avis man vil lese, eller man kan søke etter et navn, en hendelse eller et tema.

Idunn er en tidskriftsdatabase med over 50 tidsskrifter innen feltene juss, pedagogikk, helse og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturvitenskap.

ORDNETT er et nettsted som tilbyr bruk av ordbøker på norsk, fransk, engelsk, spansk, tysk og russisk.

iPad

Biblioteket har fem iPader tilgjengelig for bibliotekets brukere. En iPad er plassert i aviskroken, to i barneavdelingen og to på mesaninen. 

iPadene i barneavdelingen har mange apper som fokuserer på læring og utvikling for barna. Mange av appene egner seg for barn med spesielle behov. Det er ikke mulig å gå ut på internett ved hjelp av iPadene i barneavdelingen. 

Den ene iPaden i aviskroken har tilgang til ATEKST. I denne databasen får man tilgang til over 150 dagsferske norske aviser i fulltekst. Det betyr at hvis man som bruker ikke finner sin lokalavis i papirformat kan man lete den opp på iPaden og lese avisen der.

 

Bokkofferter

Biblioteket har 8 bokkofferter til utlån til våre brukere. Vi har særlig tenkt på barnehager når vi har laget disse koffertene. I hver koffert er det en bok og gjenstander som har noe med innholdet i boken å gjøre.

Leseknappen

Leseknappen er et tilbud til 2.-klassingene i kommunen. I samarbeid med skole og foreldre leser elevene 10 bøker på passende nivå. Som et bevis på det får man overrakt leseknappen på biblioteket.

LeseknappenProsjektet skal også skje i samarbeid med heimen. Derfor har lærerne informert foreldrene om prosjektet. Kravet til leseknappen er at elevene skal lese 10 bøker hver. Bøkene kan være alt fra veldig lettlest til mer krevende, avhengig av elevens leseferdigheter. Når eleven har lest 10 bøker, kan de komme på biblioteket sammen med en av foreldrene for å få utdelt Leseknappen.

Lenvik bibliotek vil utarbeide to litteraturlister med forslag til bøker som elevene kan lese selv. Den ene lista er til utdeling når elevene skal i gang med lesinga, og den andre lista skal være forslag til videre lesing.

Etter hvert vil de andre skolene i Lenvik bli kontaktet og invitert til å være med på prosjektet, som er rettet mot 2. klassetrinn. Vi på Lenvik folkebibliotek er veldig stolte av prosjektet vårt, og ønsker at flest mulig melder sin interesse. Hele 26 store og små folkebibliotek i hele landet, fra Vadsø i nord til Karmøy i sør, har bestilt leseknappen. Alle folkebibliotekene i vår region er med, og det skal bli spennende å følge prosjektet!

Unge bokbloggere

Norske barn og ungdommer leser mange bøker!
På skolen, i fritiden, som tvang, helt frivillig, på senga, i ferien, av mor eller far, en lydbok...

Ansatte på Lenvik bibliotek har utviklet to bokblogger for barn og ungdom, en for mellomtrinnet og en fra og med ungdomstrinnet.

Vi som står bak bokbloggene har en visjon om at barn og unge er de beste til å inspirere hverandre til å lese enda mer. Det betyr at vi ønsker at barn og unge skal fortelle sine jevnaldrende hva de synes om bøker de har lest.

På Unge bokbloggere kan man lese hva barn og ungdom mener om bøker og har du lyst til å fortelle noen om en god bok du har lest er dette stedet å gjøre det!

Bokbloggene inneholder bokanmeldelser skrevet av og for barn og ungdom. Under er det snarveier til begge bokbloggene:

Unge bokbloggere for mellomtrinnet - 5.-7.klasse

Unge bokbloggere for ungdomstrinnet - fra 8.klasse

Vi er stadig på jakt etter flere bokanmeldelser. Har klassen din leseuke eller en periode der dere skal lese og anmelde mange bøker, hvorfor ikke dele det med flere? Ta kontakt med oss i bokbloggen - send en e-post til Arne-Harald Steilbu på Lenvik bibliotek.

Xbox

På mesaninen på biblioteket er det mulig å spille spill på bibliotekets Xbox. Alle spill på Xboxen er lagret på konsollens harddisk.

Spør om hjelp hvis du ikke klarer å finne spillene på Xboxen.

Biblioteket har 4 kontrollere til utlån som må lånes i skranken. Husk at du må ha med lånekort for å låne kontrollere.

Brettspill på biblioteket

Biblioteket har en brettspillblogg! Her skriver bibliotekets ansatte om brettspill. Antallet brettspill som blir omtalt vil vokse etterhvert.

Her finner du brettspillbloggen

Biblioteket har nå mange brettspill som kan lånes og brukes på biblioteket, de kan ikke lånes med hjem.

Se hvilke brettspill biblioteket har

Advokatvakta

Annenhver torsdag kan man få inntil en halv times gratis advokathjelp gjennom advokatvakten på biblioteket på Finnsnes.

Advokatene på Finnsnes samarbeider om vaktordninga og har lagt konsultasjonene til Lenvik bibliotek i Kunnskapsparken (på grupperom i andre etasje).

Rådgivninga gis mellom 17.00 og 19.30 annenhver torsdag.  Ved personlig oppmøte mellom 16.00 og 17.00 kan man tegne seg på lista for å få time (inntil 30 minutt).

Man kan få svar på juridiske spørsmål man har.  Bl.a. er det vanlig å bruke advokatvakta til å få avklart om man har en sak det er verdt å gå videre med.

Det er Advokatforeningen som står bak tilbudet

Lesegruppe

Hver mandag fra kl 18.00-19.00 arrangerer Lenvik bibliotek lesegruppe for psykisk utviklingshemmede.

Vårt leseombud leser høyt fra egnede bøker for målgruppa. Det settes også av tid til samtale og en liten pause med enkel servering.

Tilbudet er gratis.

Informasjon og påmelding til:
nina.hogmo@lenvik.kommune.no
Tlf: 77 87 11 60

Film i Blackbox

Skoleklasser og andre kan låne Blackboxen til å se film. 

For å kunne vise film lovlig på biblioteket har biblioteket inngått en lisensavtale med firmaet MPLC Norge.

Avtale om lån av Blackbox gjøres med biblioteket på telefon 77 87 11 60 eller per epost

Skøyter

På vegne av barnebyen låner biblioteket ut skøyter.

Skøytene kan lånes i 2 dager om gangen og man trenger lånekort for å låne dem.

Lenker

Søk i samlingen Lenvik bibliotek                Midt-Tromsbibliotekene                     Biblioteksøk i Troms

Lenvik bibliotek på Facebook                 Lenvik bibliotek på Youtube               Bokhylla.no

Meg & Mitt                        

På skråss

Lenvik bibliotek

Besøksadresse:

Kunnskapsparken Bernhard Lunds vei 4
9300 Finnsnes

Posadresse:

Kunnskapsparken Postboks 609
9306 Finnsnes

Telefon: 77871160