Frisklivsentralen

Frisklivssentralen i Lenvik

Frisklivssentralen i Lenvik hjelper og støtter personer som ønsker å endre levevaner og mestre helseutfordringer.  Gjennom fysisk aktivitet, kostholdsveiledning, individuelle samtaler og gruppebaserte tilbud får du hjelp til å fremme helsen din og forebygge sykdom. Du trenger ikke ha en diagnose, eller være syk for å delta. Det er fastleger, autorisert helsepersonell eller NAV som skriver ut frisklivsresepter, eller du kan ta kontakt selv direkte.
Mobilnummer: 974 83 819 eller sende oss en mail på: frisklivssentralen@lenvik.kommune.no

Det gjennomføres en samtale ved oppstart og en etter fullført reseptperiode. Du får også tilbud om motivasjonssamtaler underveis i hele prosessen. I løpet av oppstartsamtalen utarbeides det mål og en plan for reseptperioden. Reseptperioden varer i seks måneder, og koster 500 kr. Målet etter deltakelse på Frisklivssentralen er at du skal bli fysisk aktiv i din hverdag og få bedre helse på kort og lang sikt.

Aktivitetstilbudet ved Frisklivssentralen er et variert gruppetrenings tilbud, både innendørs og utendørs året rundt. Hensikten er å gi deg forbedret kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og økt livskvalitet, i et trygt, trivelig og sosialt miljø. Samtidig får du individuell veiledning og tilrettelegging ved behov. Noen trenger kunnskap, andre motivasjon eller bare et spark bak. Hva trenger du?

«Små skritt – Store forbedringer»

Timeplan for 2019

Timeplan

UTE gruppe

Intervalltrening som foregår ute uansett vær. Treningen er åpen for alle og tilpasses den enkelte. Se i timeplan for tidspunkt og oppmøte for treningen. n.

START intervall og styrketrening

Intervalltrening etter 4x4 metoden. Den mest effektive måten å bedre kondisjonen på ifølge forskning på utholdenhetstrening.  Etter intervalltreningen trener vi styrke med fokus på kjernemuskulatur og de store muskelgruppene

Kreftgruppa

Dette er et gruppetilbud for pasienter med en kreftdiagnose som ønsker å bli mer fysisk aktiv og få bedre helse. Trening en gang i uken som inneholder kondisjonstrening, generell styrketrening og avspenning. En gang i måneden deltar kreftkoordinatoren som tar opp ulike temaer innen sykdomsmestring. Oppmøte på frisklivsentralen. 

Friskliv FLOW

En time basert på prinsippene rundt medisinsk yoga og pilates, rolige øvelser som passer alle. Fokus på bevegelighet, pust og kroppsbevissthet.

Vann aerobic

Gruppebasert tilbud uavhengig av Frisklivsresept, til alle som ønsker å delta. Variert høyintensiv trening i vann, som gir avlastning for ledd. Påmelding kreves på mail ved utlysning og oppstart. 10 treninger per runde. Klippekort kjøpes i Folkebadet.

Herregruppa

Intervalltrening etter 4x4 metoden. Den mest effektive måten å bedre kondisjonen på ifølge forskning på utholdenhetstrening.  Etter intervalltreningen trener vi styrke med fokus på kjernemuskulatur og de store muskelgruppene.

BASIS Styrke

Vi starter med kort oppvarming, etterfulgt av varierende styrkeøvelser med fokus på kjernemuskulatur og store muskelgrupper. Avslutter med bevegelighet og uttøying.

BASIS Utholdenhet

Intervalltrening etter 4x4 metoden. Den mest effektive måten å bedre kondisjonen på ifølge forskning på utholdenhetstrening. Avslutter med bevegelighet og uttøying.

Frisklivsresepten

Hvem kan få Frisklivsresept?

Både barn og unge, voksne og seniorer kan benytte seg av Frisklivssentralen.

De som har helsemessig vinning av å endre vaner kan få Frisklivsresept. Du kan få Frisklivsresept hos fastlege, helsesøster eller annet autorisert helsepersonell, samt at NAV eller deg selv kan henvise. Alle som bor eller jobber i Lenvik kommune kan få oppfølging.

Hva inneholder en frisklivsresept?

Resepten innebefatter en helsesamtale ved start og slutt, oppfølging i perioden, tilbud om å delta i mange ulike aktiviteter, temakvelder, aktivitetsdager og tilbud om kostholdskurs.

I første samtale snakker man om hvilke mål den enkelte har og hvordan man kan oppnå disse. Sammen lager man en plan for reseptperioden. I siste samtale snakker man om hvordan det har gått og veien videre. Underveis har vi samtaler etter behov, vanligvis midtveis. Ved reseptavslutting prøver vi å finne det tilbudet som passer for deg blant de eksisterende tilbudene i kommunen (frivillig, offentlige eller private tilbud).

Hvor lenge varer en resept/oppfølging?

En Frisklivsresept varer i utgangspunktet i seks måneder fra deltageren starter, men noen trenger ikke så lang oppfølging - kanskje en samtale er nok - og noen trenger lengre tid for å endre vaner. Det blir gjort en individuell vurdering av behov og lengde.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med oss ved å ringe til for å få mer informasjon eller å få satt opp en startsamtale.

Tlf: 974 83 819  E-post

Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.30

Oppmøtested: Finnsnes omsorgssenter.

Besøksadresse: Frisklivssentralen, Helsesenterveien 26, Finnsnes

 

Hvem er vi?

Vi på Frisklivssentralen møter deg der du er, og hjelper deg på vei mot ditt ønskede mål. Frisklivssentralen i Lenvik har tre frisklivveiledere. Alle har vi erfaring innen frisklivsarbeid både med gruppeaktiviteter og individuell veiledning og motivering.

Send e-post

Aktiviteter og kurs

Fiskesprell for eldre

Frisklivssentralen starter opp med et prosjekt i samarbeid med Salamar Salmon center 26.04.2019, «fiskesprell for eldre». Dette vil være ett ukentlig tilbud frem til høsten 2019. Dette er ett Gratis tilbud for seniorer i fra alle Senja kommunene. Påmelding til hver gang, SMS på tlf: 41254432. 16 plasser hver gang, første mann til mølla.

Les mer om tilbudet

TiPåTopp

Dette er et Turtrimtilbud i regi av Ti på Topp Lenvik som går over 10 uker fra juni-september hvor vi starter med de letteste og korteste turene og øker turlengde etter hvert, og hvor det bli en ny tur hver uke. Det blir lagt inn korte pauser underveis og en 10 minutters pause på toppen. Vi stiller med 2-3 turledere på hver tur. Turene gjennomføres i samarbeid med frivillige turledere og ansatte ved Frisklivssentralen.

Frisklivturer

Frisklivssentralen inviterer til varierende fellesturer i løpet av året, både sommer og vinter. Åpent for alle, følg med på Facebook side. Trenger du utstyr for å være med på tur, ta kontakt med utstyrsbanken i Lenvik kommune for mer informasjon og utlån(legg inn link her til utstyrsbanken).

TemaTime

Frisklivssentralen arrangerer flere tematimer i løpet av året, med ulike temaer. Åpent for de som ønsker mer informasjon om gjeldende tema, påmelding via mail eller SMS. Det vil informeres fortløpende om tid, sted og tema. Temaer vi har fast er: Kosthold, Motivasjon- og målsetting og fysisk aktivitet.

Priser

Seks måneders resept 500 kr
Tilbud til barn under 18 år er Gratis!
Kostholds kurs «Bra Mat for bedre helse» 500 kr
Individuelle helsesamtaler 0 kr

Andre nettsider

Folkehelse

Fysioterapi

Ergoterapi