Frivilligsentralen

Frivilligsentralen i Lenvik

• Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
• Vil du treffe nye mennesker?
• Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Møteplass

Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig.

Kontaktinfo

Telefon: 77 87 70 28
E-post: post@lenvik.frivilligsentral.no
Besøksadresse: Sjøgata 1
Post: Sjøgata 1, 9300 FINNSNES

Lenker

Lenvik Frivilligsentral på facebook

Besøk Lenvik Frivilligsentrals hjemmeside