Kulturskolen

Kulturskolen i Lenvik

Kulturskolen skal være en frivillig skole for barn, ungdom og voksne som ønsker opplæring innen de fleste kulturfag. Kulturskolen i Lenvik har gjennom mange år bygget opp et bra instrumentaltilbud, med dyktige lærere. Foruten instrumentaltilbudet, gir kulturskolen et variert tilbud både innen teater/drama, musikkteknologi og kunst.

Visjonen for kulturskolen bygger på menneskets behov for aktivitet, egenutvikling, sjølrealisering og uttrykksbehov; 
«Mens vi skaper, skapes vi» (Comenius)

Hovedmål

Hovedmålene for kulturskolen er:
- å gi eleven, gjennom trygge rammer, mulighet til å oppdage, mestre og bruke ulike kunstneriske og musikalske uttrykksmidler underveis i opplæringsprosessen.
- å være identitets skapende og utvikle elevens kunstneriske og skapende evner ut fra den enkeltes forutsetninger.
- å fremme elevenes forståelse og opplevelse av kultur som uttrykksform ved å jobbe på tvers av fag og sjangre.
- å stimulere elevene gjennom opplæringen til å dele sine kulturuttrykk med andre.

Elevtilbud

Kulturskolens tilbud kan variere fra år til år. Dette har sammenheng med økonomiske rammer, og hvilke lærere vi har tilgang på. Dessverre har vi bare et begrenset antall plasser på hvert tilbud, men jobber hele tiden for å øke antall plasser.

Elevtilbud:

Tangenter

Det gis undervisning på piano og keyboard. Undervisningen foregår hovedsakelig som individuelle timer, og undervisningen blir derfor nøye tilpasset hver enkelt elev. Elevene får opplæring i noter og besifringspill. Egenøving er helt avgjørende for at eleven skal oppleve progresjon, og vi anbefaler derfor at elevene har eget instrument hjemme helt fra starten av. Det legges stor vekt på at alle elever skal få mulighet til å opptre foran publikum, og vi arrangerer derfor årlige huskonserter der alle elevene deltar. 

Stryk

Kulturskolen tilbyr opplæring på fiolin, bratsj og cello.

Fiolin er det minste av strykeinstrumentene. Det brukes i dag i alle slags sammenhenger, fra klassisk, folkemusikk, pop til jazz.
Allerede fra fem års alderen kan du begynne å spille fiolin, men det er fullt mulig å begynne senere og likevel bli veldig flink.
Du kan leie fiolin hos oss. Vi har instrument i alle størrelser.
Å spille sammen med andre er en hyggelig sosial aktivitet. Dessuten utvikler man seg fortere sammen med andre. Å delta i samspill er derfor noe vi anbefaler alle. Uansett alder og nivå har vi gode samspilltilbud.
Vi bruker å ha to konserter i året samt flere små uformelle samling/hus konserter.

Kulturskolen tilbyr også opplæring på Bratsj.
Bratsj er det nest minste av strykeinstrumentene og ser ut som en stor fiolin. Den har en slags «mellomstemme» mellom fiolin og cello. Det brukes i dag i alle slags sammenhenger, fra klassisk, folkemusikk, pop til jazz.
Fra fem års alderen kan du begynne å spille bratsj. Om man starter på fiolin og ser seinere at man vill lærer bratsj så har vi bratsjer til utlån. Bratsjen er litt mer fysisk krevende en fiolin og spilles ofte av de som søker en mørkere klang en fiolin.
Du kan også leie bratsj hos oss.

Cello er et stort strykeinstrument. Den har en mørk og vakker klang. Det brukes i dag i alle slags sammenhenger, fra klassisk, folkemusikk, pop til jazz.
Allerede fra fem års alderen kan du begynne å spille cello, men det er fullt mulig å begynne senere og likevel bli veldig flink.
Du kan leie cello hos oss. Vi har instrument i alle størrelser.
Å spille sammen med andre er en hyggelig sosial aktivitet. Dessuten utvikler man seg fortere sammen med andre. Å delta i samspill er derfor noe vi anbefaler alle. Uansett alder og nivå har vi gode samspilltilbud.
Vi bruker å ha to konserter i året samt flere små uformelle samling/hus konserter.

Blåseinstrumenter

Kulturskolen gir undervisning på følgende messingblåsinstrumenter:

Kornett/trompet
Althorn
Euphonium
Baryton/tenorhorn
Tuba, trombone 

Undervisningen tar sikte på å:
- Lære elevene tilstrekkelig notelære og teori.
- Lære elevene grunnleggende blåseteknikk/pusteteknikk.
- Utvikle gehør og rytmesans gjennom relevante aktiviteter.
- Gi grunnlag for ulike stilarter/ uttrykk, og for musikk tilpasset ulike anledninger.
- Gi elevene mulighet til å delta i forskjellige former for samspill, og gjennom dette utvikle musikalske og sosiale ferdigheter i gruppe.
- Gi eleven mulighet til å delta på opptredener/konserter tilpasset sitt nivå, og utvikle eleven fortrolighet/ferdighet i å opptre.

Gitar/bass

Gitar er et allsidig instrument som kan brukes innen de fleste sjangre. Instrumentet kan brukes både rytmisk og som soloinstrument, alene eller sammen med andre.

Som elev på gitar gis det opplæring innen:
-teori, tabulatur, noter og cords
-grunnleggende spilleteknikk, plekter/fingerspill
-rytmespill og solo
-kjennskap til forskjellen mellom akustisk og elektrisk gitar.
-grunnleggende opplæring om instrumentets oppbygging, stemming og vedlikehold.
-sceneopptreden gjennom mindre og større konserter, skoleturneer o.l.
-underveis i utdanningsløpet få tilbud om å spille i band tilpasset elevens ferdighetsnivå

Bassgitaren er sammen med slagverk ryggraden i musikk og samspill. Å spille bass krever god motorikk og rytmesans. Gjennom opplæringen vil eleven lære skalaer, ulike fingerteknikker, lære å spille etter besifring, tabulator samt grunnleggende notekunnskap (for viderekommende). Eleven vil underveis få kunnskap om de fleste sjangre innen populærmusikk, slik som blues, rock, jazz og funk. De fleste elever på bass vil underveis i undervisningsløpet få tilbud om å spille i band tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå.

Slagverk

Slagverk er sammen med bassgitaren selve ryggraden i musikken. Hos oss i kulturskolen får elevene grunnleggende opplæring innen de ulike rytmiske sjangrene og de mest brukte teknikkene.

Elevene vil underveis i utdanningsløpet få kjennskap til notasjon/rytmiske figurer og ulike øvings-strategier.
Vi tilbyr opplæring både på akustiske og digitale slagverk.
Målet for kulturskolen er at flest mulig av våre slagverkelever får tilbud om å spille i band når de har nådd en visst nivå innen teknisk ferdighet.

Popvokal

På pop-vokal skal eleven utvikle stemmen sin ved å jobbe med støtte, stemmefunksjoner, klangfarge, stemmeeffekter og uttale av vokalen.
Eleven får jobbe med et variert repertoar, repetisjon, teknikkøvelser, synge i samspill med instrumenter og andre sangere, og får en bevissthet rundt egen utvikling.
Vi jobber også med å utvikle sangeren som artist både gjennom å jobbe med sceneopptreden og selvstendighet i valg av låt og utforming.

Rockeverksted/band

Kulturskolen tilbyr våre viderekommende elever plass i band/samspillgruppe. Å spille i et band gir en helt annen opplevelse enn å spille for seg selv, da det stiller krav til samarbeidsevner, tekniske ferdigheter samt en godt utviklet musikkforståelse.

I et band får du erfaring i å spille det meste innen både rock, blues, jazz og heavy metal i tillegg til poplåter. En basisgruppe består av bass, slagverk, en eller to gitarister, eventuelt keyboardist og vokalist.
Målet for oss i kulturskolen er at flest mulig av våre elever innen de nevnte instrumentene skal nå et teknisk nivå som gjør dem i stand til å spille i band.

Bandundervisning og rockeverksted organiseres etter faglærers vurdering                                                         

Teater/drama

Teater i kulturskolen har to hovedmål: Det ene er å låse opp elevenes iboende kreativitet og skaperglede gjennom dramaforløp hvor vi ikke spiller for publikum, det andre er å formidle tekst, handling og uttrykk for et publikum. Undervisningen er gruppebasert med en lærer pr 12. elev.

Teater 1, 3-4 trinn.
Dette er en introduksjon til teater. Teaterlek glir over i små forestillinger og dramatiseringer av eventyr. Vi improviserer ofte slik at hendelsene skjer ut fra fantasi heller en manus for denne aldersgruppa, og fokus ligger på trygghet i gruppa og det å tørre leve seg inn i roller.

Teater 2, 5-7 trinn
Undervisningen blir mer rettet rundt forestillingsarbeidet store deler av semesteret. Elevene skal kunne om teaterets bestanddeler, forsøke ulike skuespillerteknikker, samt kunne forholde seg til tekst, stemme, rom og utrykk i møte med publikum. Som i de andre teatergruppene ligger fokus første halvår på å skape et godt miljø og ha det utfordrende og morsomt sammen, slik at vi kan stole på hverandre når vi står på en scene sammen.

Teater 3, Ungdomsteateret
Innholdet på teater 3, tar oftest utgangspunkt i målsetninger og undringer elevene selv sitter med. Dermed varierer innholdet fra år til år, vi har hatt både revyer, Peter Pan, juleforestilling, sketsjer, site specific og performance. Samarbeid med andre aktører er også aktuell i denne alderen. Ungdomsteateret skal fungere som et teaterensemble hvor alles meninger er like viktige.

Scenetekniker

Opplæring innen lyd og lysteknikk. Mulighet for å følge kulturhusteknikerne under større forestillinger/konserter. Maks 3 elever 

Visuell kunst

Tilbudet ønsker å vekke interessen for kunst og kreativitet gjennom innføring i tegning, maling og tredimensjonale teknikker. Gruppeundervisning.

Elektronisk musikkproduksjon

Dette faget fokuserer på musikkproduksjon ved bruk av digitale hjelpemidler, hovedsaklig Ipad og programmet "Garageband". 

Elevene vil lære hvilke musikalske virkemidler en "radiohit" består av. I tillegg til den kreative komponeringsdelen, vil redigeringsarbeidet etterpå være en viktig del av elevenes opplæring. 

For viderekommende elever vil opplæringen også ta for seg lyd/studio-opptak samt bruk av "Logic" og andre relevante programmer.

Målgruppe

Alle innbyggere i Lenvik, fortrinnsvis barn og ungdom. Sjekk ut vår facebookside!

Pris

Pris for tjenesten vedtas årlig av Lenvik kommunestyre, og finnes i kommunens betalingsregulativ (side 5)

Betalingssatser og gebyrregulativ

Søknad

Elektronisk søknadsskjema


Søknadsfrist
10. juni.

 

Søknadsbehandling
Kulturskolens rektor ajourfører søknadslistene før oppstart av skoleåret, de respektive faglærene foretar elevopptaket innefor sine fagfelt.

Saksbehandlingstid
Svar sendes ut til alle, senest i løpet av september.

Kulturskolen

Besøksadresse:

Rådhusveien 8
9300 Finnsnes

Posadresse:

Kulturskolen i Lenvik Pb 602
9306 Finnsnes

Telefon: 77871000