Barn og unges kulturpris

Formål

I tråd med barnebyens visjoner ønsker kulturfondet å være en pådriver for å styrke kulturlivet i kommunen spesielt for barn og ungdom. I den anledning har kulturfondet opprettet barn og ungdommens kulturpris.

Prisen gis til barn og undom som i særlig grad har utmerket seg innen kulturfeltet i kommunen. Prisen gis ut en gang hvert år og det er anledning for alle å nominere aktuelle kandidater. Vinneren av prisen blir valgt ut av styret i kulturfondet og består av en pengegave på 10.000 kr, samt et diplom.

Kriterier

Kriteriene for prisen er følgende:

Prisen gis til barn og ungdom som i særlig grad har utmerket seg innen kulturfeltet i kommunen.

Med begrepet kulturfeltet menes utøvende kunst som f.eks musikk, dans, litteratur, film/ foto, drama/scenekunst, visuell kunst, samt beslektete kunstformer til disse nevnte.

Prisen gis til barn og ungdom som gjennom sin utøving av kunst og kultur oppfattes som motiverende for andre barn og ungdommer i kommunen.

Prisen består av en sjekk på 10.000 kr og et diplom.

Utdelingen av prisen skjer samtidig som Lenvik kommunes kulturpris, i kommunestyremøtet i desember.

Styret i kulturfondet utnevner vinneren.

Øvre aldersgrense er 30 år.

Kandidater

Alle som vil kan nominere aktuelle kandidater.

Frist for å sende inn kandidater er 1. desember.

 

Aktuelle kandidater sendes til:

Kulturavdelingen
v/ Kenneth Møller
Postboks 602
9306 Finnsnes

eller e-post

For nærmere spørsmål:

Ta kontakt med Kenneth Møller tlf. 77 87 10 67