Kjøp av eiendomsinformasjon og kart

Lenvik kommune selger digitale kart, 3D modeller, nabovarsel, situasjonskart, meglerpakke og flere andre nyttige produkter gjennom ulike leverandører.

Kart, plandata og analyser

På Lenviks e-torg løsning kan både private og professionelle aktører bestille kartdata og plandata i både 2D og 3D for bruk i prosjektering og planlegging. Det kan også bestilles områdeanalyse og datagrunnlag for ROS-analyser og konsekvensutredninger.

Lenvik e-Torg

Situasjonsplan - Situasjonskart

I forbindelse med bygge-, delings- og oppmålingssaker er det krav om at det legges ved situasjonsplan. Planlagte tiltak eller grenser skal tegnes inn på situasjonskartet.
Raskest og enklest metode for å tilfredsstille kravene som stilles til situasjonsplan og beskrivelse av situasjonen, og i tillegg få et ryddig og oversiktlig kart, er å bestille situasjonskartpakken fra Lenvik kommunes e-Torg løsning.

Les mer om situasjonsplan

Nabovarsel

Skal du utføre bygningstiltak som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Når du sender byggesøknaden til kommunen, må du legge ved en kvittering på at naboene er varslet.

Les mer om nabovarsling

Meglerpakke - Opplysning om bygg og eiendom ifm. salg

Ved salg av bolig og eiendom, eller ved annet behov, kan opplysninger om bygg og eiendom bestilles gjennom å benytte en av leverandørene Lenvik kommune har distribusjonsavtale med.
Her er det snakk om ulike opplysninger om bygg og eiendom som bør være tilgjengelig ved eksempelvis salg, eller andre tiltak hvor det er viktig at disse opplysningene er innhentet.
Disse opplysningene kan bestilles av alle som ønsker det, både privatpersoner og bedrifter.
Meglerinformasjonen blir levert i et fint format og har leveringstid på 5 virkedager.

Les mer om meglerpakken