Nabovarsel

Nabovarsel

Skal du utføre byggetiltak som krever at du søker om byggetillatelse, skal naboene vanligvis ha beskjed. Når du sender byggesøknaden til kommunen, må du legge ved en kvittering på at naboene er varslet.
Nabovarsel skal også sendes i forbindelse med delingssøknader.

Gjennom Lenvik kommunes e-Torg løsning kan du nå sende elektronisk nabovarsel.
eNabovarsel sørger for at alt av nødvendige papirer som skal sendes med nabovarselet, som beskrivelse av tiltaket, situasjonskart, fasadetegninger, byggetegninger med mer, sendes direkte til naboenes digitale innboks i Altinn. Naboen mottar varselet, og kan på vanlig måte komme med tilbakemelding på tiltaket, også det via Altinn.
Til informasjon må alle vedlegg som beskriver tiltaket best mulig for naboen legges ved. Disse vedleggene må ligge i et situasjonskart, fasadetegninger og byggetegninger være tilgjengelig i digitalt format, slik at disse kan legges ved i siste ledd av bestillingen.

Det er fortsatt mulig å skrive ut skjema som må fylles ut og leveres sammen med vedlegg, dette kan leveres personlig eller sendes rekomandert via post.

Lenvik e-Torg

På Norkarts portal Lenvik e-Torg søker man opp aktuell eiendom,velg eNabovarsel Lenvik kommune (PDF), velg så tilpass valgt produkt og følg veiledningen videre til betaling med Visa eller Mastercard. Du trenger ikke opprette egen bruker på denne siden.

Mer informasjon om nabovarsling finner du på Direktoratet for byggkvalitets nettsider

Direktoratet for byggkvalitet