Situasjonsplan

Situasjonsplan - Situasjonskart

I forbindelse med bygge-, delings- og oppmålingssaker er det krav om at det legges ved situasjonsplan. Planlagte tiltak eller grenser skal tegnes inn på situasjonskartet.
Raskest og enklest metode for å tilfredsstille kravene som stilles til situasjonsplan og beskrivelse av situasjonen, og i tillegg få et ryddig og oversiktlig kart, er å bestille situasjonskartpakken fra Lenvik kommunes e-Torg løsning.

Situasjonskartet er et datostemplet basiskart påført riktig målestokk. Dette er grunnlaget for å utarbeide situasjonsplanen som skal legges ved søknaden og som dokumentasjon. I tillegg til basiskartet leveres reguleringsplankart, kommuneplankart, offentlige VA-ledninger og planopplysninger. Som ansvarlig søker er alle disse opplysningene viktig å sette seg inn i, og skal legges ved i søknaden.

Målestokk på kartet velges i bestillingsveiledningen på e-torg. Målestokk bør helst være så lav som mulig slik at detaljene på eiendommen kommer best mulig fram, 1:500 passer i de fleste tilfeller, for større eiendommer vil større målestokk noen ganger være nødvendig.

Ved bestilling av godkjent situasjonskartpakke fra Lenviks e-torg løsning vil ferdig produkt bli tilsendt på mail og kan deretter skrives ut eller lagres digitalt som PDF.

Lenvik e-Torg

På Norkarts portal Lenvik e-Torg søker man opp aktuell eiendom,velg Situasjonskartpakke Lenvik kommune (PDF), velg så tilpass valgt produkt og følg veiledningen videre til betaling med Visa eller Mastercard. Du trenger ikke opprette egen bruker på denne siden.


Mer informasjon om utforming av situasjonsplan finner du på Direktoratet for byggkvalitets nettsider

Direktoratet for byggkvalitet

Eksempel på situasjonsplan

Nedenfor finner du et eksempel på hvordan et situasjonskart fra kommunen kan se ut. Du finner også et eksempel på hvordan et situasjonskart kan se ut etter at du har tegnet inn et nytt tilbygg. Når du har tegnet inn endringer og avstander kalles dette en situasjonsplan.

Situasjonskart

Eksempel på situasjonskart. Trykk på bildet for å forstørre. Kilde Direktoratet for byggkvalitet.

 Situasjonsplan

Eksempel på situasjonskart med endringer. Dette kalles en situasjonsplan.  Trykk på bildet for å forstørre. Kilde Direktoratet for byggkvalitet.