Skattetakster

Hovedtaksering av eiendommer i Lenvik ble foretatt med utskriving i 2009. Ved bygnings-, areal- eller verdimessige endringer på en eiendom, er det årlig gjennomført en retaksering. Alle skattetakster, både fra hoved- og retaksering, legges ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars hvert år. På denne siden finnes lister i PDF-format, koblet til gårds- og bruksnummer. Komplette lister, koblet til navn og adresse, ligger ute til gjennomsyn i 1. etg., Lenvik rådhus.

Retaksering

Ihht eiendomsskatteloven § 8 A-3, kan det gjennomføres retaksering av en eiendom ved bygnings-, areal- eller verdimessige endringer.

De nye takstene godkjennes av sakkyndig nemnd, og legges ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år.

De berørte eiendomsbesittere får tilsendt egen oversikt over takst og skatt. Etter loven har man da seks ukers klagefrist. Klagen må fremsettes skriftlig. Det anbefales å bruke elektronisk skjema ("Klage på enkeltvedtak").

Komplette lister ligger ute til gjennomsyn i 1. etg., Lenvik rådhus.

Lister retaksering 2010 - 2019

Retaksering 2019 (inneholder samtlige eiendommer)

Retaksering 2018 (inneholder samtlige eiendommer)

Retaksering 2017 (inneholder samtlige eiendommer)

Retaksering 2016

Retaksering 2015

Retaksering 2014

Retaksering 2013

Retaksering 2012

Retaksering 2011

Retaksering 2010

Hovedtaksering 2009

(Takstene som vises er de opprinnelige, og tar ikke hensyn til evt endringer som ble gjort som følge av klagebehandling i 2009.)

Listene er i pdf-format, og er i oversikten nedenfor sortert etter gårdsnummer. Listen for hvert gårdsnummer er sortert etter bruksnummer. 

Lister Gnr 1 til Gnr 10

Gnr 1      Gnr 2      Gnr 3      Gnr 4      Gnr 5      Gnr 6      Gnr 7      Gnr 8      Gnr 9      Gnr 10

Lister Gnr 11 til Gnr 20

Gnr 11     Gnr 12     Gnr 13     Gnr 14     Gnr 15     Gnr 16     Gnr 17     Gnr 18     Gnr 19     Gnr 20

Lister Gnr 21 til Gnr 30

Gnr 21     Gnr 22     Gnr 23     Gnr 24     Gnr 25     Gnr 26     Gnr 27     Gnr 28     Gnr 29     Gnr 30

Lister Gnr 31 til Gnr 40

Gnr 31     Gnr 32     Gnr 33     Gnr 34     Gnr 35     Gnr 36     Gnr 37     Gnr 38     Gnr 39     Gnr 40

Lister Gnr 41 til Gnr 50

Gnr 41     Gnr 42     Gnr 43     Gnr 44     Gnr 45     Gnr 46     Gnr 47     Gnr 48     Gnr 49     Gnr 50

Lister Gnr 51 til Gnr 60

Gnr 51     Gnr 53     Gnr 54     Gnr 55     Gnr 56     Gnr 57     Gnr 58     Gnr 59     Gnr 60

Lister Gnr 61 til Gnr 70

Gnr 61     Gnr 62     Gnr 63     Gnr 64     Gnr 65     Gnr 66     Gnr 67     Gnr 68     Gnr 69     Gnr 70

Lister Gnr 71 til Gnr 80

Gnr 71     Gnr 72     Gnr 73     Gnr 74     Gnr 75     Gnr 76     Gnr 77     Gnr 78     Gnr 79     Gnr 80

Lister Gnr 81 til Gnr 90

Gnr 81     Gnr 82     Gnr 83     Gnr 84     Gnr 85     Gnr 86     Gnr 87     Gnr 88     Gnr 89     Gnr 90

Lister Gnr 91 til Gnr 100

Gnr 91     Gnr 92     Gnr 93     Gnr 94     Gnr 95     Gnr 96     Gnr 97     Gnr 100

Lister Gnr 102 til Gnr 110

Gnr 102     Gnr 103     Gnr 104     Gnr 105     Gnr 106     Gnr 107     Gnr 108     Gnr 109     Gnr 110

Lister Gnr 111 til Gnr 120

Gnr 111     Gnr 112     Gnr 113     Gnr 116     Gnr 117     Gnr 118     Gnr 119     Gnr 120

Lister Gnr 121 til Gnr 125

Gnr 121     Gnr 122     Gnr 123     Gnr 124     Gnr 125

Fritak

Liste over eiendommer fritatt for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 5 og § 7

Fritaksliste 2019

Fritaksliste 2018

Fritaksliste 2017