Oppmåling

Oppmålingskontoret

Oppmålingskontoret er en del av kommunens geodata-faggruppe, og utfører tjenester etter bestemmelsene i Matrikkelloven og Eierseksjonsloven. Dette omfatter bl.a. fradelinger av eiendommer/tomter, oppmåling av festetomter, klarlegging og justering av eiendomsrenser/grensejusteringer og behandling av seksjoneringssaker. 

I tillegg forvalter oppmålingskontoret kartverk og adresseregister, tildeling av offisielle adresser og er lokal matrikkelmyndighet.

Tjenester

Dette er noen av tjenestene som sorterer under oppmålingskontoret:

 • Fradeling (oppmålingsforretning)
 • Oppmåling av festetomter
 • Arealoverføring
 • Grensejustering
 • Klarlegging av grenser
 • Retting av feil i Matrikkelen
 • Sammenslåing av eiendommer
 • Matrikulering av tidligere uregistrerte eiendommer
 • Adressering
 • Behandling av seksjoneringssaker
 • Publikumsveiledning innenfor fagområdet

Les mer om de forskjellige oppgavene.

Matrikkelloven

Matrikkelforskriften

Eierseksjonloven

Tinglysing

Offentlig registrering av en avtale mellom to parter om rettigheter og forpliktelser som angår fast eiendom.

Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å gjøre oppslag i grunnboken på internett, helt gratis, ved å besøke Seeiendom.no.
Finn eiendommen i kartet, og klikk deretter på «Vis mer informasjon om eiendommen», velg så "Vis" eller "Bestill" grunnboksinformasjon.
På Seeiendom.no vises også annen nyttig informasjon om eiendom, bygning og adresser som ligger i matrikkelen.

Seeiendom.no - informasjon om matrikkel og grunnboken

For å tinglyse, og for mer informasjon om tinglysning besøk kartverkets nettside.

Kartverkets informasjon om eiendom

Kart og register

Kommunekart
Kommunekart er beregnet for publikum og gir deg gratis, detaljerte kart og flybilder over kommunen, og din eiendom, samt eiendomsgrenser. Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresse, gårdsnummer (gbr) og bruksnummer (bnr), eller stedsnavn. Tjenesten kan benyttes på mobile enheter, eller direkte i alle nettlesere på PC. Ved å aktivere kartlaget "Omsetningsverdi på eiendommer", kan man se omsetningsverdien på eiendommer i Lenvik kommune.
Appen for mobil og nettbrett finner du i Google Play og Apple Store.

Kommunekart i nettleseren

Situasjonskart

I forbindelse med ulike søknader oppmålingsavdelingen i Lenvik tar seg av, er det krav om at det legges ved situasjonskart. Ved søknad om deling må det tegnes inn nye grenser og avkjørsel. Raskest og enklest metode for å tilfredsstille kravene som stilles til situasjonskart, og i tillegg få et ryddig og oversiktlig kart, er å bestille situasjonskart fra Lenvik kommunes e-Torg løsning.

Les mer og bestill situasjonskart

Ta kontakt med oppmålingskontoret for spørsmål angående krav til situasjonskart.

Nabovarsel

Skal du gjennomføre en delingsforretning av eiendommen skal naboene ha beskjed. Når du sender delingssøknaden til kommunen, må du legge ved en kvittering på at naboene er varslet.

Les mer og send nabovarsel

Statens kartverk
Statens kartverk har nasjonalt ansvar for geografisk informasjon og eigedomsregisteret Matrikkelen, tinglyser fast eiendom og andeler i borettslag. I tillegg til Seeiendom.no, har kartverket også tjenesten Norgeskart som er en gratis karttjeneste fra kartverket. 

Statens kartverk          Norgeskart.no     

Gårdskart
Gårdskart (fra skog + landskap) er utviklet for visning av kart og arealtall for landbrukseiendommer. Tjenesten er tilrettelagt for landbruksforvaltningen og eiere og brukere av landbrukseiendommer, men er åpen for alle.

Gårdskart

Digitalarkivet har skannet tinglysingsmateriale som består av pantebøker og panteregistre. Tinglysingsmaterialet befinner seg i arkivene etter sorenskriverne på landet, og byfogdene eller byskriverne i de større byene.

Digitalarkivet

Satser

Betalingssatser for tjenester fra oppmålingskontoret finnes i kommunens gebyrregulativ (side 17-19)

Betalingssatser og gebyrregulativ

Dokumenter/skjemaer

Skjøte

Nabovarsel          Kvittering nabovarsel          Opplysning gitt i nabovarsel

Egenerkæring om konsesjonsfrihet

Rådhuset

Besøksadresse:

Rådhusveien 8
9306 Finnsnes

Telefon: 77 87 10 00

Kontaktperson: Bjørn Fredriksen

Tittel: Rådmann

Kontaktperson: Geir-Inge Sivertsen

Tittel: Ordfører