Ledige tomter i kommunen

Her finner du oversikt over ledige kommunale boligtomter i Lenvik kommune. Det finnes også en egen oversikt over utbyggingsklare tomter fra private og næringslivsaktører, som er meldt inn til kommunen.

Ledige kommunale tomter

Lenvik kommune har til en hver tid endel ledige, og forholdsvis utbyggingsklare boligtomter rundt om i kommuen. For de fleste tomtene foreligger det fastsatte priser, enten totalt eller pr. kvm. Øvrige kostnader for tekniske anlegg og andre omkostninger må også påregnes.

Standard betingelser for kjøp av kommunale boligtomter

For samtlige boligtomter gjelder følgende standard betingelser:

  1. Utenfor den bebygde del av tomta, har Lenvik kommune vederlagsfri rett til å ha liggende egne og andre offenlige rørledninger og kabler, og mot erstatning for skade, rett til å foreta nødvendig inspeksjon av disse.
  2. Så lenge tomta er ubebygd kan denne ikke overdras til andre uten samtykke av Lenvik kommune, som kan kreve kostnadsfri tilbakeskjøting for samme kjøpesum uten renter.
  3. Vanlig tildelingstid er 3 mndr. I denne perioden skal det søkes om byggetillatelse og finansiering.
  4. Kjøper skal betale alle overdragelseskostnader. Dette gjelder også evt. fradeling og oppmålingskostnader.
  5. Tildeling skjer etter søknad fra interessent. Saken behandles politisk av UMF.

KPI - regulert pr. mars 2013

Lenvik - fastland

Klikk på linken for gårds- og bruksnummer for å se tomtens plassering i kart.

Finnsnes

Gnr 46 / Bnr 500 Gnr 46 / Bnr 505 Gnr 46 / Bnr 526

Finnfjordbotn

Gnr 46 / Bnr 347 Gnr 46 / Bnr 348 Gnr 46 / Bnr 349
Gnr 46 / Bnr 350 Gnr 46 / Bnr 358  Gnr 46 / Bnr 362
Gnr 46 / Bnr 363 Gnr 46 / Bnr 367  
Gnr 46 / Bnr 132 (to tomter, ikke fradelt enda)  

Rossfjordstraumen

Gnr 7 / Bnr 125  Gnr 7 / Bnr 131  Gnr 7 / Bnr 133 
Gnr 7 / Bnr 141 Gnr 7 / Bnr 144  

 

Lenvik - Senja

Silsand

Bnr 60/ Gnr 554     

Gibostad

 Gnr 84 / Bnr 266  Gnr 84 / Bnr 273 Gnr 84 / Bnr 275 
 Gnr 84 / Bnr 276  Gnr 84 / Bnr 282  

Lysnes

 Gnr 92 / Bnr 59 Gnr 92 / Bnr 65  Gnr 92 / Bnr 66
 Gnr 92 / Bnr 67    

Botnhamn

 Gnr 106 / Bnr 211 Gnr 106 / Bnr 220  Gnr 106 / Bnr 282  

Husøy

Gnr 112 / Bnr 153     

Fjordgård

Gnr 113 / Bnr 147  Gnr 113 / Bnr 222  Gnr 113 / Bnr 245  

 

Tomter fra private og bedrifter

Her finner du oversikt over ledige boligtomter i Lenvik, eid eller formidlet av firmaer og privatpersoner. Ta kontakt med oppgitt kontaktperson for ytterligere opplysninger.

Klikk på linken for gårds- og bruksnummer for å se tomtens plassering i kart.

Område Gnr/Bnr   Kontaktperson          Telefon                 Andre opplysninger
         
 Finnsnes 44/1125 Gry Tøfte-Furu 90786859 Sven Eidissens vei 54B. Sentralt på Finnsnes, nær barne- og ungdomsskole.
  46/581 Alf Hansen 77843200 Ca 7 mål stor tomt som i dag er regulert til å kunne bebygges av tre boliger. Beliggende i regulert boligfelt, Lunde. Sørvendt og utsikt mot Senja.
         
         
Silsand 61/26  Jan Olsen  97726881 Tomten er i Vika
         
Trollvik 43/358 Alf Elvebakk 95764484   
         
Laksfjord 119/33 Arnfinn Simonsen 47901703 Beliggende i regulert boligfelt. Dette er en av flere tomter, østvendt med panoramautsikt over Laksfjorden mot Finnsnes. Prisgunstig. 
  119/48 Solvor Kleppe 93026552 Gjelder tre tomter, 119/48, 119/49 og 119/50
         
Finnfjord 47/1 Allan Johansen 97179240 Tomten ligger i finnfjordbotn ved kaien i "botnleira" 1-2 mål regulert som næringstomt /lager , opparbeidet med grus.
         
Finnfjordeidet  48/109 Rolleif Johnsen     32074542   Tomten er på Finnfjordeiet,nær tidl.  Fagernes skole og er på ca.852m2.
         
Grasmyr 63/104 Yngve Simonsen 91358858 Fint beliggende tomt øverst i Botnli, ved Grasmyr. Flott utsikt og solgang i barnevennlig område. Takst foreligger. Vei ført frem til tomtegrense.
         
Bjorelvnes 38/90 Kjell Ole Jørgensen 95757356 Det er totalt 6 tomter i boligfeltet som ligger ved Lenvik Musem på Bjorelvnes 15 km. fra Finnsnes.3 tomter er solgt. Ferdig med vann, avløp, strøm og telf. inn til tomtene. Det er også en tomt i Kårvikhanm som kan brukes til bolig -fritidsbolig, ikke vann, avløp.
         
Kårvikhamn  36/208 Siri Brorstad Borlaug  99305003 Ligger i Kårvikhamn ved veien. Tomten er på i overkant av 1,5 mål. Kan brukes til bolig- og fritidsbolig formål.
         
Rossfjordstaumen  29/14  Håkon Nordaas  99459341 Tomten er på 15,7 mål, og ligger innenfor regulert område.

(Opplysningene i oversikten baserer seg på innmeldte data til Lenvik kommune. Kommunen tar intet ansvar for om tomtene er ledige, eller øvrige betingelser knyttet til evt kjøp/omsetning.)

Meld inn ledige tomter

Privatpersoner, bedrifter og offentlige tomteeiere har mulighet til å (gratis) registrere utgåtte tomter til boligformål på kommunens nettsider.

Registeringen gjøres ved bruk av elektronisk skjema, under "bolig og eiendom"

Gå til side for skjema

Registrer opplysninger om den aktuelle tomten. Alle felter markert med * må fylles ut. Skal flere tomter registreres kan dette oppgis i feltet for tilleggsopplysninger, eller ved å gjøre en registrering pr tomt.

Kontakt

For ytterligere informasjon om vilkår etc. knyttet til hver enkelt kommunal tomt, kontakt ingenør Renate Jakobsen på Tekniske tjenester på telefon 77 87 12 61 eller epost renate.jakobsen@lenvik.kommune.no

For info om kommunale næringstomter, kontakt næringssjefen i kommunen.