Gravemelding

Lenvik kommune har innført elektronisk behandling av søknader for grave- og sanitærarbeider på kommunal grunn.

For å levere gravesøknader for graving i offentlig areal må ha du ha gjort deg kjent med forskriften.

Les forskriften

Tjenester

Lenvik kommune har følgende tjenester tilgjengelig i Geomatikk sin kundeportal:

Gå til kundeportal/gravemelding.no

Gravemelding / kabelpåvisning
Skal benyttes dersom du trenger påvisning av vann- og avløpsledninger og annen infrastruktur, og graveområdet ikke er nærmere enn 4 meter fra kommunalt veiareal.

Gravesøknad med arbeidsvarsling
Dersom det skal graves i eller nærmere enn 4 meter fra kommunal vei, skal det på forhånd av gravearbeidet søkes om gravetillatelse fra Lenvik kommune, i form av en gravesøknad.

Arbeidstillatelse
Tillatelse til arbeid over bakken innenfor et definert og avgrenset område som berører tredjepart, herunder annen næringsvirksomhet. Disponering av offentlig grunn.

Arbeidsvarsling
Arbeid på eller ved offentlig vei eller arbeid som påvirker / har konsekvenser for andre som ferdes på eller langs veien skal ha godkjent arbeidsvarslingplan. Husk å last opp kompetansebevis der dette er påkrevd.

Sanitærmelding
Gjelder arbeid som omfatter privat stikkledning.
For nybygg må skjema "Søknad om tilkobling til offentlig vann - og avløpsledning" utfylles og sendes til Plan, byggesak og landbruk.

Priser og kart

Innhenting av kart via www.gravemelding.no faktureres direkte av Geomatikk i de tilfeller aktuelle ledning-/kabeleiere krever kompensasjon.

Priser for kommunal behandling av de aktuelle gravemeldingstjenestene finnes på side 10 i kommunens gebyrregulativ.

Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Lenvik kommune

Kartportal, sentralt ledningsregister